Декларация за поверителност

Законът изисква да публикуваме настоящата декларация за поверителност. Тя съдържа информация за това кои сме, какъв тип данни съхраняваме и за какви цели. Декларацията за поверителност съдържа също информация за първоначалния пренос на данни и вида на предаваните данни.

1. Предмет на неприкосновеност

Поверителността е свързана с личните данни. Личните данни са информация, свързана с личното пространство на даден индивид. Примери за това са име, пощенски адрес, имейл адрес, но също така и потребителски данни, като например IP адреса на компютъра.

2. Автоматично анонимно събиране, обработка и използване на данни

Ние автоматично събираме, обработваме и използваме нелични данни, които ни се предават от вашия браузър (cookies). Тази информация съдържа:

- Тип и версия на браузъра

- Операционна система

- URL адрес на препратката (източник на връзка)

- IP адрес (име на хоста за използвания компютър)

- Време на заявката от сървър

В повечето браузъри можете да конфигурирате браузъра да отхвърля нови бисквитки или да забранява бисквитките, които вече са били приети. За да направите това, отворете менюто Настройки от лентата с менюта и изберете подходящата настройка. Това обаче може да наруши някои функции на уебсайта. Ако все пак решите да ограничите използването на „бисквитки“, уверете се, че предпочитаното от вас ниво на сигурност е зададено за всеки компютър и браузър, с който работите.

2.6 Вашият текущ избор на бисквитки

Отворете Cookie-box

3. Изисквано събиране, обработка и използване на лични данни

По принцип използването на уебсайта не изисква събирането, обработката или използването на лични данни. Следователно ние не участваме в събирането, обработването или използването на данни.

Ние ще събираме, обработваме и използваме лични данни само ако доброволно ни предоставите личните си данни. Това може да е необходимо в следните случаи:

3.1. Регистрация

За сключване на договор се изисква предварителна регистрация. Това включва предоставянето на лични данни. Когато се регистрирате, трябва да въведете следните лични данни:

- Фамилия и име

- Адрес

- Имейл адрес

- Телефонен номер

3.2. Бюлетин

Ако решите да получавате нашия бюлетин, ще са ни необходими актуален имейл адрес, както и други лични данни, които ни позволяват да потвърдим вас като собственик на предоставения имейл адрес. По всяко време можете да оттеглите съгласието си да съхраняваме личните ви данни и имейл адрес и да използваме тази информация за изпращане на бюлетина.

3.3. Работа с договора

Може да се наложи да прехвърлите личните данни, от които се нуждаем, за да доставим нашите услуги или да изпълним нашите договори, на други фирми, като например партньори за интерфейс или други доставчици на услуги. Вашите лични данни ще бъдат прехвърляни само на трети страни, ако това се изисква по служебни причини.

3.4. Прехвърляне към трети страни и държавни агенции

В други случаи ние ще прехвърляме вашите лични данни само на трети страни, ако преди това сте дали съгласието си. Можете да оттеглите съгласието си по всяко време.

Ние ще разкрием вашите лични данни на държавните служби само ако по закон сме длъжни да го направим, за да спазваме всички законови изисквания.

3.5 Реклама

Ние ще използваме вашите лични данни само за рекламни цели, след като сме получили вашето съгласие за това.

3.6. Прехвърляне на данни в чужбина

Събраните данни обикновено не се прехвърлят в чужбина.

3.7. Използване на телекомуникационни и медийни услуги

Ние събираме и използваме лични данни, за да можем да използваме телекомуникационни и медийни услуги (данни за използването). Сред тези данни за употребата са специфични характеристики, свързани с вашата идентификация, началната и крайната дата на периода на използване, обхвата на използване и информацията за използваните от вас телекомуникационни и медийни услуги.

3.8. Обработка на данни за фактуриране

Ние обработваме данните за употребата само докато тези данни са необходими за целите на фактурирането. Ние обединяваме данни за използването на различни телекомуникационни и медийни услуги, доколкото това е необходимо за целите на фактурирането и докато това е възможно. За да спазим приложимите законови, законови или договорни условия за запазване, можем да „заключим» данните.

3.9. Оповестяване до трети страни

Данните за фактуриране се прехвърлят на други доставчици на услуги или на трети страни, ако това да е необходимо за определяне на цената и за изготвянето на вашите сметки. В случай че сме подписали договор за събиране на таксите с трета страна, ние можем да прехвърлим данните за фактуриране на договарящата страна, ако това се изисква за тази цел. Данните за анонимно използване могат да бъдат прехвърлени за маркетингови проучвания на други партньори.

3.10. Реклама, пазарни проучвания, персонализирани телекомуникационни и медийни услуги

За да персонализираме нашите телекомуникационни и медийни услуги, създаваме профили за използване на псевдоним. Профилите на употребата не се обединяват с данни за собственика.

4. Право на информация

По всяко време имате право да поискате информация за съхраняваните във връзка с вас данни, техния произход и източник, категориите получатели или получатели, на които се прехвърлят тези данни, както и целите за съхраняване на данните.

За да поискате безплатна информация, моля, изпрате електронно съобщение на datenschutz@dat.de.

5. Изтриване и заключване

Ще изтрием личните данни, обработени за собствени цели, веднага след като тези данни вече не са необходими за изпълнение на целите, заради които са били запазени данните. Ако законовите или договорните условия за запазване забраняват заличаването на тези данни, ако има причина да се предположи, че заличаването на данните ще накърни всеки законен интерес на заинтересованото лице или ако изтриването на данните изисква неразумни усилия поради специфичния начин на запазване на данните, вместо да изтриваме данните ще ги заключим.

Освен това можете да поискате данните, които сме събрали, да бъдат заключени, поправени или изтрити по всяко време. Данните също ще бъдат изтрити в случай, че оттеглите съгласието си за събиране, обработка и използване на лични данни в бъдеще. Ако тегленето се извършва по време на текущата бизнес транзакция, данните ще бъдат изтрити веднага след приключване на бизнес транзакцията.

Допълнителните правни разпоредби относно заличаването или заключването на данни остават непроменени.

6. Технически и оперативни мерки

Ще приложим необходимите технически и оперативни мерки, за да гарантираме спазването на разпоредбите за поверителност на данните, доколкото съотношението между предприетите усилия и целта за неприкосновеност на личните данни е разумно. За електронна поща не можем да гарантираме сигурно предаване на данни. Затова препоръчваме да изпращате поверителна информация само чрез поща.

7. Администратор на данни

Администратор на данни (по отношение на законите за поверителност):

Deutsche Automobil Treuhand GmbH

Ул. Хелмут Хирт 1, 73760 Остфилдерн, Германия

Телефон: +49 711 4503-0

Факс: +49 711 4586340

E-mail: info@dat.de

Отговорник за спазване на поверителност:

 Патриша Кренедич

8. Оттегляне на съгласие

Можете да оттеглите съгласието си за събиране, обработка или използване на вашите данни по всяко време. За целта трябва да изпратите заявка за оттегляне на съгласие на:

Deutsche Automobil Treuhand GmbH

Ул. Хелмут Хирт 1, 73760 Остфилдерн, Германия

Телефон: +49 711 4503-0

Факс: +49 711 4586340

E-mail: info@dat.de