продукти

SilverDAT® myClaim

SilverDAT® myClaim - комуникационна платформа за управление на щети

SilverDAT®myClaim отговаря на изискванията за управление на процеси в застрахователни компании, автомобилни фирми, вещи лица, доставчици на части, сервизи и др. Този нов мениджмънт-инструмент е идеално решение за автомобилни фирми. 

Индивидуално оформление

За всяко лице, свързано с процеса на управление на щети, SilverDAT myClaim може да бъде индивидуално модифициран. Общите бизнес процеси се моделират в системата и се поставят правила за проверка на съдържанието на щетите. Всичко това функционира без сложно програмиране – достатъчно е само използването на нашия графичен генератор на формули.

Възможности

 • Web-базирано приложение, т.е. без сложна инсталация или ъпдейти

 • Изобразяване на всички заинтересовани лица в процеса на управление на щети в ролите на сервиз, застраховател, вещо лице, доставчик на части, автомобилен производител/вносител

 • Функция импортиране от SilverDAT

 • Полагане и калкулация на нови щети - възможно директно в SilverDAT myClaim

 • Документи и снимки могат да се качват в актовете за щети

 • Възможна свободна конфигурация на настройките и правилата за проверка

 • Всеки участник в процеса има собствени администраторски права за своята област

 • Собствени образци могат да се оформят индивидуално

 • Изобразяването на протичането на процеса може да бъде направено от всеки администратор – по желание DAT може да поеме това като услуга за клиента

 • Навигацията в рамките на приложението става интуитивно посредством система Reiter

 • Отделните статуси на стъпките на процеса могат да се редактират

 • За всяка роля могат да бъдат дефинирани отделни ходове

 • Всеки процес разполага с история – така всички стъпки могат да бъдат проследени