DAT myClaim

DAT myClaim

SilverDAT® myClaim - комуникационна платформа за управление на щети

SilverDAT®myClaim отговаря на изискванията за управление на процеси в застрахователни компании, автомобилни фирми, вещи лица, доставчици на части, сервизи и др. Този нов мениджмънт-инструмент е идеално решение за автомобилни фирми. 

Индивидуално оформление

За всяко лице, свързано с процеса на управление на щети, SilverDAT myClaim може да бъде индивидуално модифициран. Общите бизнес процеси се моделират в системата и се поставят правила за проверка на съдържанието на щетите. Всичко това функционира без сложно програмиране – достатъчно е само използването на нашия графичен генератор на формули.

Възможности

 • Web-базирано приложение, т.е. без сложна инсталация или ъпдейти

 • Изобразяване на всички заинтересовани лица в процеса на управление на щети в ролите на сервиз, застраховател, вещо лице, доставчик на части, автомобилен производител/вносител

 • Функция импортиране от SilverDAT

 • Полагане и калкулация на нови щети - възможно директно в SilverDAT myClaim

 • Документи и снимки могат да се качват в актовете за щети

 • Възможна свободна конфигурация на настройките и правилата за проверка

 • Всеки участник в процеса има собствени администраторски права за своята област

 • Собствени образци могат да се оформят индивидуално

 • Изобразяването на протичането на процеса може да бъде направено от всеки администратор – по желание DAT може да поеме това като услуга за клиента

 • Навигацията в рамките на приложението става интуитивно посредством система Reiter

 • Отделните статуси на стъпките на процеса могат да се редактират

 • За всяка роля могат да бъдат дефинирани отделни ходове

 • Всеки процес разполага с история – така всички стъпки могат да бъдат проследени

възможни приложения

Наред с възможностите за определяне на застрахователни премии или идентификацията на автомобили при Dealer Management Systemen (DMS), на работните места на търговци и при различни уебапликации (напр. интернет борси) DAT €uropa-Code може да играе важна роля при оценката на по-големи автомобилни паркове като тези на кредитни институции или на автомобилни фирми.

При новите регулации за кредитните институции (Basel II), като материално обезпечение за собствените капиталови нужди вече могат да бъдат привлечени  и автомобили, когато се провежда регулярно проучване за пазарната стойност. Редуцирането на собствените капиталови дялове създава  значителни предимства по отношение на ликвидността и повече гъвкавост при вътрешните финансови структури дори за банки в 10-процентната област. Оценката на по-големи бази данни обаче е възможна само тогава, когато включените в тях записи при всеки случай разполагат с еднозначен код. Други ключове като КВА (HSN/TSN) са предназначени да бъдат инструмент за идентификация на автомобили само частично, тъй като по правило водят до повече от един автомобил, а с това – и до размита стойност на употребявания автомобил.

Данните за автомобили на кодове DAT €uropa се предоставят на външни потребители за интеграция в собствените им системи за управление.

За допълнителна информация, моля, не се колебайте да се свържете с нас.