SilverDAT® FRS

SilverDAT® FRS - система карти за спасителните служби

SilverDAT® - FRS e приложение за предоставяне на оригинални карти за спасителните служби (като напр. пожарната), разработено по поръчка на VDA и VDIK.

Програмата е изградена благодарение на досегашния опит на автомобилни производители, вносители и на службите за пожарна безопасност.SilverDAT® - FRS е офлайн приложение с онлайн актуализация на данните. Така функционирането му е възможно и без интернет връзка.

Прегледната секция за избор на автомобили, базирана на надеждната система DAT, гарантира бърз и сигурна селекция на правилната карта за данни. Работата на потребителя е улеснена чрез интеграция на снимки на автомобили.

За легитимираните центрове за спешни повикания е на разположение търсенето на КВА номера за избор на автомобил. След въвеждане на регистрацията се открива и зарежда съответната спасителна карта.