факти

История на DAT

Вчера.
Когато през далечната 1931 DAT беше основан, по германските улици вече се движеха около половин милион автомобила. Вече бяха направени и много открития, които служат като база за техниката днес.
Търговията с употребявани автомобили обаче тепърва започваше. Световната икономическа криза докара до състояние на неплатежоспособност много производители и търговски представителства. А на това трябваше да се противодейства! Даденостите към края на Ваймарската република позволиха на дружествата на автомобилния сектор да създадат DAT като защитна организация.
Планът за спасяване на сектора бързо доби популярност. Чрез неутралното задаване на цени за употребяваните автомобили DAT значително допринесе за това.
Днес.
DAT провежда интензивни проучвания на пазара за употребявани автомобили и документира данните на всички производители. Така ние можем да предоставим систематично обработена информация за почти желия жизнен цикъл на автомобили. Нашето ноу-хау е вложено в системи за оценка на употребявани автомобили, за калкулация за ремонти и за прогноза на остатъчната стойност.
Нашите клиенти с право очакват от нас високо ниво на гъвкавост и компетентност. Сътрудниците на DAT разполагат с нужните познания и ориентация към клиента, за да отговарят всеки ден на тези изисквания. Постоянното обновяване на данните, на програмите за обработка и на системите за трансфер, както и интензивното, най-често безплатно обслужване и консултиране на нашите клиенти, са основен принцип в нашата работа.
Утре.
Безпристрастност, надеждност и иновация - това са отличителните черти на DAT.
Компанията е и остава рожба на европейската автомобилна индустрия. За да следваме и бъдещите тенденции в този бранш и да го подкрепяме, ние винаги ще се ориентираме спрямо актуалната ситуация на пазара и ще продължаваме да актуализираме нашите данни и системи.