собственици

DAT - акционерите

DAT – Deutsche Automobil Treuhand GmbH е регистрирано като ООД с идеална цел. 

Собственици на DAT са  следните основни асоциации на немската автомобилна индустрия:  • VDA  - асоциация на автомобилната индустрия  (производители на автомобили и части)
  • VDIK -  асоциация на интернационалните производителите на автомобили
  • ZDK - германската федерация на търговци на автомобили и сервизи


Информация, отнасяща се до съответните Асоциации и дружества може да бъде получена от интернет на следните адреси:    

  • VDA: www.vda.de
  • VDIK: www.vdik.de
  • ZDK: www.kfzgewerbe.de