Kalkulace oprav vozidel

Pojišťovací společnosti uznávají rychlost, detailnost a datovou hloubku softwaru

Kalkulace oprav vozidel

Optimalizace využití kapacity opraven se stala strategickým konkurenčním faktorem v automobilovém průmyslu. Zejména dnes při podnikání v oblasti likvidace pojistných událostí a s nimi souvisejících oprav je při lepším využití výkonu opravny možné dosáhnout minimálních časových ztrát pouze tehdy, je-li odhad nákladů přesný a spolehlivý. SilverDAT II zastřešuje provádění oprav a za pár okamžiků vytvoří precizní odhad konkrétní opravy.

Budete také těžit z rozsáhlé databáze DAT a efektivněji organizovat chod Vašeho autoservisu. Přednosti kalkulace nákladů na opravu vozidel SilverDAT II v kostce:

Rychlý výběr vozidla prostřednictvím zadání celého čísla VIN nebo s použitím vyhledávacího stromu typů, modelů a provedení

Informace od výrobců jako základ pro kalkulaci nákladů na opravu, průběžné zobrazování čísla náhradních dílů, jejich ceny a souvisejících pracovních časů

Vyznačení všech poškozených částí v detailní grafice typového sešitu vozidla se provádí na obrazovce prostým kliknutím na konkrétní poškozený díl příp. část vozidla.

Zobrazení optimálního postupu pro opravu poškození velkého rozsahu

Bezpečná kalkulace nákladů na opravu díky integrované logice oprav se zohledněním jakýchkoliv spojených prací, což vylučuje zápočet duplicitních pracovních pozic.

Automatická výměna dat mezi modulem kalkulace oprav a systémem oceňování a správy ojetých vozidel

Nastavení provozních podnikových údajů, jako jsou např. hodinové sazby, přirážky k cenám náhradních dílů atd.

Integrace elektronického zpracování dat, komunikace se znalci a pojišťovnami za pomoci inteligentní platformy MyClaim.DAT

SilverDAT II kalkulace oprav vozidel či odhad nákladů na opravu je hotova za několik okamžiků