Δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων

Είμαστε υποχρεωμένοι νομικά να δημοσιεύσουμε την ακόλουθη δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων. Περιέχει πληροφορίες για το ποιοί είμαστε, τι είδους δεδομένα αποθηκεύουμε και για ποιούς σκοπούς. Η δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων περιέχει επίσης πληροφορίες σχετικά με την αρχική μεταφορά δεδομένων και τον τύπο των δεδομένων που μεταδίδονται.

1. Το περιεχόμενο του απορρήτου

Το απόρρητο αφορά προσωπικά δεδομένα. Τα προσωπικά δεδομένα είναι στοιχεία που σχετίζονται με το προσωπικό περιβάλλον ενός αναγνωρισμένου ή αναγνωρίσιμου ατόμου. Παραδείγματα είναι το όνομα, η ταχυδρομική διεύθυνση, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αλλά και τα δεδομένα χρήστη, όπως η διεύθυνση IP ενός υπολογιστή.

2. Αυτόματη ανώνυμη συλλογή, επεξεργασία και χρήση δεδομένων

Συλλέγουμε, επεξεργαζόμαστε και χρησιμοποιούμε αυτόματα μη προσωπικά δεδομένα που μας μεταδίδει το πρόγραμμα περιήγησής σας (cookies). Αυτές οι πληροφορίες περιέχουν:

- Τύπο προγράμματος περιήγησης και έκδοση

- Λειτουργικό σύστημα

- URL διεύθυνσης παραπομπής (πηγή συνδέσμου)

- Διεύθυνση IP (όνομα κεντρικού υπολογιστή για τον χρησιμοποιούμενο υπολογιστή)

- Χρονική στιγμή της αίτησης προς τον εξυπηρετητή (server)

Στα περισσότερα προγράμματα περιήγησης, μπορείτε να διαμορφώσετε το πρόγραμμα περιήγησης για να απορρίψετε νέα cookies ή να απενεργοποιήσετε τα cookies που έχουν ήδη γίνει αποδεκτά. Για να το κάνετε αυτό, ανοίξτε το μενού Ρυθμίσεις από τη γραμμή μενού και επιλέξτε τη σωστή ρύθμιση. Εντούτοις, αυτό μπορεί να επηρεάσει ορισμένες λειτουργίες του ιστοτόπου. Αν εξακολουθείτε να επιλέγετε να περιορίσετε τη χρήση των cookies, βεβαιωθείτε ότι το προτιμώμενο επίπεδο ασφαλείας σε κάθε υπολογιστή και πρόγραμμα περιήγησης στο οποίο εργάζεστε έχει ρυθμιστεί.

3. Συλλογή, επεξεργασία και χρήση των προσωπικών δεδομένων

Η χρήση του ιστότοπου δεν απαιτεί συλλογή, επεξεργασία ή χρήση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Συνεπώς, δεν συμμετέχουμε σε τέτοια συλλογή, επεξεργασία ή χρήση δεδομένων.

Θα συλλέγουμε, θα επεξεργαζόμαστε και θα χρησιμοποιούμε προσωπικά δεδομένα μόνο αν μας τα δώσετε οικειοθελώς. Αυτό μπορεί να είναι απαραίτητο στις ακόλουθες περιπτώσεις:

3.1. Εγγραφή

Για τη σύναψη της σύμβασης απαιτείται προηγούμενη εγγραφή. Αυτό περιλαμβάνει την παροχή προσωπικών δεδομένων. Κατά την εγγραφή, σας ζητείται να καταχωρίσετε τα ακόλουθα προσωπικά δεδομένα:

- Επώνυμο και όνομα

- Διεύθυνση

- Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

- Τηλέφωνο

3.2. Ενημερωτικό δελτίο

Εάν επιλέξετε να λαμβάνετε το ενημερωτικό μας δελτίο, θα χρειαστούμε μια τρέχουσα διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου καθώς και άλλα προσωπικά δεδομένα που θα μας επιτρέψουν να σας επικυρώσουμε ως ιδιοκτήτη της παρεχόμενης διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας για την αποθήκευση των προσωπικών σας δεδομένων και της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας και να χρησιμοποιήσετε αυτές τις πληροφορίες για την αποστολή του ενημερωτικού δελτίου.

3.3. Χειρισμός συμβολαίων

Μπορεί να χρειαστεί να μεταφέρουμε τα προσωπικά δεδομένα που χρειαζόμαστε για την παροχή των υπηρεσιών μας ή την εκπλήρωση των συμβάσεών μας σε άλλες επιχειρήσεις, όπως για παράδειγμα συνεργάτες διασύνδεσης ή άλλους παρόχους υπηρεσιών. Τα προσωπικά σας δεδομένα θα μεταφερθούν σε τρίτους μόνο εάν αυτό απαιτείται για επιχειρηματικούς λόγους.

3.4. Μεταφορά σε τρίτους και κυβερνητικούς οργανισμούς

Σε άλλες περιπτώσεις, θα μεταφέρουμε τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο σε τρίτους εάν έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας για κάτι τέτοιο πριν. Μπορείτε να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή.

Θα αποκαλύψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε κυβερνητικές υπηρεσίες μόνο εάν απαιτείται από το νόμο για να συμμορφωθούμε με τυχόν νομικές αποφάσεις.

3.5 Διαφήμιση

Θα χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο για διαφημιστικούς σκοπούς αφού λάβουμε τη συγκατάθεσή σας για να το πράξουμε.

3.6. Μεταφορά δεδομένων στο εξωτερικό

Τα συλλεγμένα δεδομένα γενικά δεν μεταφέρονται στο εξωτερικό.

3.7. Χρησιμοποιώντας τηλεπικοινωνίες και υπηρεσίες μέσων επικοινωνίας

Συλλέγουμε και χρησιμοποιούμε προσωπικά δεδομένα για να επιτρέψουμε τη χρήση υπηρεσιών τηλεπικοινωνιών και μέσων επικοινωνίας (δεδομένα χρήσης). Μεταξύ αυτών των δεδομένων χρήσης υπάρχουν ειδικά χαρακτηριστικά που σχετίζονται με τις ημερομηνίες αναγνώρισης, την ημερομηνία έναρξης και λήξης της περιόδου χρήσης, το πεδίο χρήσης και τις πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών και μέσων που έχετε χρησιμοποιήσει.

3.8. Επεξεργασία δεδομένων χρήσης για τη χρέωση

Επεξεργαζόμαστε δεδομένα χρήσης μετά το τέλος χρήσης μόνο εφόσον τα δεδομένα αυτά απαιτούνται για σκοπούς χρέωσης (δεδομένα χρέωσης). Συγχωνεύουμε δεδομένα χρήσης σχετικά με τη χρήση διαφόρων υπηρεσιών τηλεπικοινωνιών και μέσων μαζικής ενημέρωσης, εφόσον αυτό απαιτείται για σκοπούς χρέωσης και είναι εφικτό. Για να συμμορφωθούμε με τους ισχύοντες νομικούς, νομοθετημένους ή συμβατικούς όρους διατήρησης, ενδέχεται να κλειδώσουμε τα δεδομένα.

3.9. Γνωστοποίηση σε τρίτους

Τα δεδομένα χρέωσης μεταφέρονται σε άλλους παρόχους υπηρεσιών ή σε τρίτους, εφόσον αυτό απαιτείται για τον καθορισμό της τιμής και την χρέωση των χρεώσεων σας σε εσάς. Σε περίπτωση που υπογράψουμε σύμβαση για την είσπραξη των χρεώσεων με τρίτους, μπορούμε να μεταφέρουμε δεδομένα χρέωσης στον συμβαλλόμενο, εάν αυτό απαιτείται για το σκοπό αυτό. Ανώνυμα δεδομένα χρήσης μπορούν να μεταφερθούν για σκοπούς έρευνας μάρκετινγκ άλλων συνεργατών παροχής υπηρεσιών.

3.10. Διαφήμιση, έρευνα αγοράς, εξατομικευμένες τηλεπικοινωνίες και υπηρεσίες μέσων επικοινωνίας

Προκειμένου να προσαρμόσουμε τις υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών και μέσων επικοινωνίας, δημιουργούμε επικουρικά προφίλ χρήσης. Τα προφίλ χρήσης δεν συγχωνεύονται με τα δεδομένα του επικουρικού κατόχου.

4. Δικαίωμα ενημέρωσης

Οποιαδήποτε στιγμή έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε πληροφορίες σχετικά με τα αποθηκευμένα δεδομένα σε σχέση με τον εαυτό σας, την προέλευση και την πηγή τους, τους παραλήπτες ή τις κατηγορίες παραληπτών στους οποίους μεταφέρονται αυτά τα δεδομένα καθώς και τους σκοπούς της αποθήκευσης των δεδομένων.

Για να ζητήσετε δωρεάν πληροφορίες σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα που έχουμε αποθηκεύσει σε σχέση με εσάς, παρακαλούμε στείλτε ένα email στο datenschutz@dat.de

5. Διαγραφή και κλείδωμα

Θα διαγράψουμε τα προσωπικά δεδομένα που έχουν υποστεί επεξεργασία για δικούς μας σκοπούς μόλις τα δεδομένα αυτά δεν είναι πλέον απαραίτητα για την εκπλήρωση των σκοπών που αποθηκεύονται τα δεδομένα. Εάν οι νόμιμοι, νομοθετημένοι ή συμβατικοί όροι παρακράτησης απαγορεύουν τη διαγραφή αυτών των δεδομένων, εάν υπάρχει λόγος να υποτεθεί ότι η διαγραφή των δεδομένων θα βλάψει οποιοδήποτε νόμιμο συμφέρον του ενδιαφερομένου ή εάν η διαγραφή των δεδομένων θα απαιτούσε παράλογες προσπάθειες λόγω του ειδικού τρόπου με τον οποίο τα δεδομένα αποθηκεύτηκαν, εμείς αντ' αυτού θα κλειδώσουμε τα δεδομένα.

Εκτός από αυτό, μπορείτε να ζητήσετε να κλειδωθούν, να διορθωθούν ή να διαγραφούν ανά πάσα στιγμή τα δεδομένα που συλλέξαμε για εσάς. Τα δεδομένα θα διαγραφούν επίσης σε περίπτωση που αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας για τη συλλογή, επεξεργασία και χρήση προσωπικών δεδομένων στο μέλλον. Εάν η ανάληψη λάβει χώρα κατά τη διάρκεια της τρέχουσας συναλλαγής, τα δεδομένα θα διαγραφούν αμέσως μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής.

Περαιτέρω νομικές διατάξεις σχετικά με τη διαγραφή ή τον αποκλεισμό των δεδομένων παραμένουν αμετάβλητες.

6. Τεχνικά και επιχειρησιακά μέτρα

Θα εφαρμόσουμε τα απαιτούμενα τεχνικά και επιχειρησιακά μέτρα για να διασφαλίσουμε την τήρηση των διατάξεων περί απορρήτου δεδομένων, εφόσον η αναλογία των αναλαμβανόμενων προσπαθειών και του επιδιωκόμενου σκοπού της προστασίας της ιδιωτικής ζωής είναι λογική. Για την επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την ασφαλή μετάδοση δεδομένων. Ως εκ τούτου, συνιστούμε την αποστολή εμπιστευτικών πληροφοριών μόνο μέσω της ταχυδρομικής υπηρεσίας.

7. Ελεγκτής δεδομένων

Ελεγκτής δεδομένων (όσον αφορά τους νόμους περί απορρήτου):

Deutsche Automobil Treuhand GmbH

Hellmuth-Hirth-Str. 1, 73760 Ostfildern, Γερμανία

Τηλέφωνο: +49 711 4503-0

Φαξ: +49 711 4586340

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: info@dat.de

Φορέας συμμόρφωσης του παρόχου:

Κα Patricia Krenedics

8. Ανάκληση συγκατάθεσης

Μπορείτε να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας για τη συλλογή, επεξεργασία ή χρήση των δεδομένων σας ανά πάσα στιγμή. Οι αποσύρσεις πρέπει να αποστέλλονται:

Deutsche Automobil Treuhand GmbH

Hellmuth-Hirth-Str. 1, 73760 Ostfildern, Γερμανία

Τηλέφωνο: +49 711 4503-0

Φαξ: +49 711 4586340

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: info@dat.de