Enable JavaScript to use this application.

Dane firmy

Dane firmy

  DAT Polska sp. z o.o.
  Bobrowiecka 1
  00-728 Warszawa

  Tel. : +48 22 257-73-10
  Fax.: +48 22 257-73-09
  email: biuro@datpolska.pl

  Udziałowcy

  DAT GROUP

  REGON:

  146501080

  Dane rejestrowe:
  SĄD REJONOWY M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

  Numer KRS: 0000447522

  Numer NIP:
  1080014251