W związku z wykonaniem przez DAT Polska Sp. z o.o. obowiązków prawnych zawartych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (określane jako RODO lub GDRP) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, informujemy o przetwarzaniu Pani / Pana danych osobowych. Chodzi o dane osobowe, które zamierza Pani / Pan nam powierzyć wypełniając formularz kontaktowy ze strony www.datpolska.pl łącznie z danymi zapisywanymi w plikach cookies.


Administratorem Pani/Pana danych osobowych będziemy my, czyli firma DAT Polska Sp. z o.o. Dane te będą przez nas przetwarzane wyłącznie w celach marketingowych na potrzeby umożliwienia kontaktu pomiędzy stronami, teraz i w przyszłości, o ile nie wycofa Pani / Pan swojej zgody.


W związku z tym prosimy o wyrażenie formalnej zgody na przetwarzanie w celach analitycznych i marketingowych (bez profilowania oraz bez transferu do państw trzecich) Pani / Pana danych osobowych zbieranych przez nas w ramach korzystania ze strony internetowej www.datpolska.pl. Wyrażenie tej zgody jest dobrowolne i może ją Pani / Pan w dowolnym momencie wycofać, z tym, że wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania na podstawie zgody, przed jej wycofaniem.


Niezależnie od podjętej przez Pani / Pana decyzji, można się z nami skontaktować wysyłając e-mail na adres biuro@datpolska.pl, dzwoniąc pod numer + 48 22 257 73 10, bądź kontaktując się z naszymi Partnerami (informacja na stronie www).


Dziękujemy – DAT Polska