Enable JavaScript to use this application.

SilverDAT CalucatePRO

kalkulacja kosztów naprawy online

SilverDAT® calculatePRO – kalkulacja kosztów naprawy online

Dostęp do oprogramowania calculatePRO możliwy jest przez przeglądarkę internetową komputera połączonego z siecią i nie wymaga instalacji oprogramowania.

Poza online’owym dostępem do aplikacji równie ważną cechą calculatePRO jest szybkość otwierania się poszczególnych stron (okien) służących do wpisywania danych sporządzanej kalkulacji, w tym również czas wyświetlania grafik.

W calculatePRO wyliczenie kosztów naprawy odbywa się w oparciu o oryginalne części zamienne i normy czasowe producentów pojazdów.

Dla wyznaczenia kosztów lakierowania dostępne są trzy metody rozliczeń: Eurolack (autorska metoda DAT), AZT (system powszechnie stosowany już na rynku polskim) i wg danych określonych przez producenta pojazdu.

Dodatkowo, specjalnie dla rynku polskiego, zaimplementowano możliwość wyszukania i uwzględnienia w kalkulacji części zamiennych od dostawców alternatywnych.