Enable JavaScript to use this application.

SilverDAT II

SilverDAT® II - Kalkulacja kosztów naprawy - offline

Moduł kalkulacji kosztów naprawy SilverDAT II oparty jest o dane producentów i importerów pojazdów.

Zalety kalkulacji naprawy SilverDAT II:

  • Lokalna instalacja oprogramowania zapewniająca szybkość i stabilność działania
  • Szybki i precyzyjny wybór pojazdu
  • Dane producenta jako baza dla danych kalkulacyjnych – numery katalogowe, ceny i normy czasowe
  • Wprowadzanie zakresu uszkodzeń z wykorzystaniem dedykowanej graficznej prezentacji pojazdu
  • Zintegrowana logika naprawy. Uwzględnianie ewentualnych prac dodatkowych oraz eliminacja dublujących się pozycji – pozwalająca na uniknięcie nieumyślnego, podwójnego naliczania operacji
  • Możliwość predefiniowania własnych parametrów kalkulacji np. stawek roboczogodzin, narzutów, czy potrąceń. Możliwość zastosowania potrącenia na całą kalkulację
  • Wymiana danych z oprogramowaniem Info-Ekspert