Enable JavaScript to use this application.

Zapytanie VIN

Identyfikacja pojazdu po numrze VIN

Zapytanie VIN w programach DAT (SilverDAT®)

Rozkodowanie VIN jest integralną częścią programów oferowanych przez DAT. Opcja ta umożliwia jednoznaczną identyfikację pojazdu.

Po pobraniu danych z serwerów producentów następuje ich implementacja do oprogramowania DAT.

Do użytkowania rozkodowania VIN niezbędne jest podpisanie umowy oraz aktywne łącze internetowe.

Specyfikacja pojazdów, dla których rozkodowanie VIN jest możliwe dostępna jest na ekranie wyboru pojazdu.

Stale pracujemy nad tym, aby użytkownikom SilverDAT umożliwić rozkodowanie numerów VIN dla kolejnych producentów i modeli pojazdów.