Enable JavaScript to use this application.

Impressum

Impressum


 • Obchodný názov firmy:

  DAT CZECH & SLOVAK s.r.o. - organizačná zložka Slovensko

  

 • Štatutárny zástupca:

  Dr. Štěpán L. Kubín

   

  • Výpis z obchodného registra vedeného OS Bratislava I:

   odd. Po, vl. č. 1808/B

  • DIČ: 4020273235

  • IČ: 45376760

  • Zodpovedný vedúci:
   Dr. Štěpán L. Kubín