Enable JavaScript to use this application.

O nás

Naši zákazníci od nás právom očakávajú maximálnu flexibilitu a odbornú spôsobilosť. Pracovníci DAT disponujú potrebnými schopnosťami a orientáciou na zákazníkov, aby naši odberatelia týchto služieb mohli každodenne využívať. Našimi hlavnými piliermi sú neustála aktualizácia dát, zdokonaľovanie programov a systémov prenosu, rovnako ako intenzívne a často zdarma poskytované poradenstvo našim zákazníkom.