Enable JavaScript to use this application.

Fakty

Filozofia DAT

Naši zákazníci od nás právom očakávajú maximálnu flexibilitu a odbornú spôsobilosť v oblasti automobilovej brandže. Zamestnanci DAT disponujú potrebnými znalosťami, skúsenosťami a orientáciou na potreby zákazníka. Našimi hlavnými piliermi sú pravidelná aktualizácia dát, zdokonaľovanie jednotlivých aplikácií a prenosových systémov, rovnako ako aj intenzívne a často zdarma poskytované poradenstvo pre našich zákazníkov.