Enable JavaScript to use this application.

História DAT

Naša budúcnosť má minulosť.  

Včera
Nemecký automobilový trust GmbH bol založený v roku 1931 v Berlíne. Od svojho založenia sa DAT zameriaval na inovačné trendy v autobilovom priemysle a prispieval k racionalizácii trhu s osobnými automobilmi. Naviac ako najstaršia inštitúcia pre výzkum automobilového trhu na svete zaoberal taktiež prieskumom trhu s jazdenými vozidlami. Na pozadí rastúcej motorizácie v 50-tych rokoch minulého storočia vznikla taktiež potreba spracovávania technických informácií týkajúcich sa motorových vozidiel. Od roku 1988 sú užívateľom DAT poskytované informácie prostredníctvom softvérového programu SilverDAT. Tento program je dodávaný na DVD i v súčasnosti a jeho posledná verzia SilverDAT II tvorí základ ponuky DAT GmbH.
Od roku 2010 má svoje zastúpenie DAT i v Slovenskej republike, a to prostredníctvom DAT CZECH & SLOVAK s.r.o. - organizačná zložka Slovensko. 

Dnes
Základnou ponukou DAT CZECH & SLOVAK je softvérová aplikácia SilverDAT II,  ktorá je koncipovaná tak, aby na jednej strane umožňovala využiť obrovskú centrálnu nemeckú databázu vozidiel a zároveň zohľadňovala podmienky a špecifikácie predávaných a registrovaných automobilov na slovenskom trhu. Pod hlavičkou materskej spoločnosti, DAT CZECH & SLOVAK sú poskytované informácie o takmer celom životnom cykle automobilov, homologovaných na európskom automobilovom trhu. V súčasnosti je naša pozornosť zameraná na poskytovanie informácií on-line cez internetové pripojenie jednotlivých aplikácií a vytváranie softvérových rozhraní pre dátových komunikáciu s externými aplikáciami a zdrojmi. Materská spoločnosť Deutsche Automobil Treuhand GmbH a DAT CZECH & SLOVAK s.r.o. sa v súčasnosti na automobilovom trhu ujímajú postavenia vedúceho poskytovateľa moderných služieb.

Zajtra
Naša orientácia sa bude i naďalej orientovať na nové, sofistikované trendy dodávky dát a informácií z automobilového priemyslu, oblasti spracovávania nových aplikácií a dátových procesov, technológie prenosu a poskytovania služieb, spôsob komunikácie, a to všetko s orientáciou na potreby a požiadavky našich súčasných i budúcich zákazníkov.