Enable JavaScript to use this application.

SilverDAT II

SilverDAT II

Informačný systém, zahrnujúci naprostú väčšinu motorových vozidiel

Vďaka modulárnej konštrukcii je SilverDAT II jedným z najucelenejších softvérov, používaný takmer vo všetkých oblastiach súvisiacich s automobilovým podnikaním. Každý modul je navrhnutý tak, aby v praxi dokonale zodpovedal vašim potrebám. Všetky dáta sú pravidelne aktualizované každý mesiac. Neexistuje žiadny rozdiel medzi užívateľskými skupinami - SilverDAT II vždy obsahuje všetky dostupné moduly. Vďaka tomu jednoduchým a rýchlym spôsobom využijete práve tú jeho súčasť, ktorú v danej chvíli práve najviac potrebujete.