Enable JavaScript to use this application.

Kalkulácia opravy vozidla

Kalkulácia opravy vozidla

Poisťovacie spoločnosti uznávajú predovšetkým rýchlosť, detailnosť a hĺbku dát softwéru     Optimalizácia využitia kapacity opravovní sa stala strategickým konkurenčným faktorom v automobilovom priemysle. Predovšetkým dnes, pri podnikaní v oblasti likvidácie poistných udalostí a s nimi súvisiacimi opravami, je pri lepšom využití výkonu opravovne možné dosiahnúť minimálnych časových strát len vtedy, ak je odhad nákladov presný a spoľahlivý. SilverDAT II zastrešuje prevádzanie opráv a v priebehu okamihu vytvorí precízny odhad konkrétnej opravy.


Budete taktiež ťažiť z rozsiahlej databáze DAT a efektívnejšie organizovať chod Vášho autoservisu. Prednosti kalkulácie nákladov na opravu vozidiel SilverDAT II:
Rýchly výber vozidla prostredníctvom zadania celého kódu VIN alebo s použitím vyhľadávacieho stromu typov, modelov a prevedení vozidiel
Informácie od výrobcov ako základ pre kalkuláciu nákladov na opravu, priebežné zobrazovanie čísiel náhradných dielcov, ich cien a súvisiacich pracovných časov
Vyznačenie všetkých poškodených častí v detailnej grafike typového zošita vozidla sa prevádza na obrazovke prostým kliknutím na konkrétny poškodený dielec príp. časť vozidla.Zobrazenie optimálneho postupu pre opravu poškodení veľkého rozsahuBezpečná kalkulácia nákladov na opravu, predovšetkým vďaka zaintegrovanej logike opráv so zohľadnením akýchkoľvek spojených prác, čo vylučuje duplicitné započítanie pracovných pozícií.Automatická výmena dát medzi modulom kalkulácie opráv a systémom oceňovania a správy použitých vozidielNastavenie prevádzkových údajov spoločnosti, ako sú napr. hodinové sadzby, prirážky k cenám náhradných dielcov atď. Integrácia elektronického spracovania dát, komunikácia so znalcami a poisťovňami prostredníctvom platformy DAT-Net Jednoduché rozšírenie systému prostredníctvom DAT-MultiTel v závislosti na operačnom systéme Kalkulácia opravy vozidla resp. odhad nákladov SilverDAT II je k dispozícii za okamih