Enable JavaScript to use this application.

Rozhranie

Rozhranie

Prenos dát medzi SilverDAT II a cudzími programami    


DAT poskytuje zainteresovaným softwérovým spoločnostiam a poskytovateľom / predajcom dealerských a servisných systémov riadenia (DMS) popis rozhraní SilverDAT II zdarma. V súčasnosti spolupracujeme približne s 200 partnermi, ktorí majú individuálne vytvorené dátové rozhrania na SilverDAT II v ich vlastných systémoch, s cieľom preberať údaje zo systému SilverDAT II, a predchádzať tak duplicitám v administratíve u našich užívateľov.