Enable JavaScript to use this application.

VIN-dopyt

Identifikácia vozidla prostredníctvom VIN-kódu

Identifikácia vozidla prostredníctvom kódu VIN  (VIN-dopyt)    

U VIN-dopytu sa jedná o takú funkciu SilverDAT, pomocou ktorej je možné previesť identifikáciu vozidla prostredníctvom čísla podvozku resp. kódu-VIN (identifikačné číslo vozidla). Príslušné údaje o konkrétnom vozidle (vrátane štandardnej a príplatkovej výbavy) sú počas niekoľkých sekúnd vyslané z príslušných databáz výrobcov alebo dovozcov cez server DAT priamo do aplikácie SilverDAT u zákazníka.

V prípade využívania VIN-dopytu, je potrebné uzavrieť dodatočne písomnú dohodu k platnej licencii SilverDAT. Okrem toho je potrebné mať k dispozícii počítač s pripojením na internet. Za každý VIN-dopyt, t.z. úspešný prenos súboru dát obsahujúcich technické údaje o vozidle, a to nezávisle na produkte, sú zákazníkovi účtované dodatočné náklady.


VIN-dekóder je v súčasnej dobe povolené využívať pre viac značiek. Pre podrobnejšie informácie o aktuálnej dostupnosti konkrétnych značiek, nás prosím, kontaktujte.


info@dat-slovak.sk