Enable JavaScript to use this application.

SilverDAT Online

SilverDAT online

Vedľa známej aplikácie k oceňovaniu jazdených vozidiel SilverDAT II na DVD, ponúkame záujemcom taktiež modul, s prístupom prostredníctvom internetu. Systém má rozhranie pre pripojenie do off-line databáze SilverDAT II, pričom za určitých podmienok si môžete, a to ako v intranete tak i v extranete, nastaviť skupiny výrobcov, dovozcov, firiem a dalších spoločností.