Gizlilik Politikası

Aşağıdaki ifadeyle, verilerin depolanması, verilerin türü, amaçları ve kimliği hakkında sizi bilgilendirmek için yasal yükümlülüğümüze uyuyoruz. Ayrıca ilk iletimi ve iletilen veri türünü de size bildiririz.

1. Veri Koruma Konusu

Veri koruma konusu kişisel verilerdir. Bunlar, belirli veya tanımlanabilir bir gerçek kişinin kişisel veya maddi koşullarının detaylarıdır. Ad, posta adresi, e-posta adresi gibi bir bilgisayarın IP adresi gibi kullanım verileri gibi.

2. Otomatik Anonim Veri Toplama, İşleme ve Kullanma

Tarayıcınızın bize ilettiği kişisel olmayan bilgileri otomatik olarak toplar, işler veya kullanırız (çerezler). Bu bilgi şunları içerir:

- Tarayıcı tipi / versiyonu,

- İşletim sistemi,

- Yönlendirici URL (bir bağlantının kaynağı),

- IP adresi (kullanılan bilgisayarın ana bilgisayar adı),

- Sunucu isteğinin zamanı

Çoğu web tarayıcısı için, menü çubuğundaki "Tercihler" işlevini kullanarak bir ayar seçmek mümkündür, böylece tarayıcınız ileride yeni çerezleri kabul etmeyecek veya önceden alınmış çerezleri kapatmayacaktır. Ancak, bu web sitesinin bireysel fonksiyonlarının bozulmasına neden olabilir. Bununla birlikte, çerezlerin kullanımını azaltmak istiyorsanız, çalıştığınız her bilgisayarın ve çalıştığınız her tarayıcının istenen koruma düzeyine sahip olduğundan emin olun.

3. Kaynaklı Kişisel Veri Toplama, İşleme ve Kullanma

Temel olarak, kişisel bilgilerin toplanması, kullanılması veya kullanılması, web sitesinin kullanımı için gerekli değildir. Bu bizim tarafımızdan yapılmamıştır.

Veri toplama, işleme veya kullanma ancak kişisel verilerinizi gönüllü olarak vermeniz durumunda mümkündür. Bu, aşağıdaki durumlarda gerekli olabilir:

 

3.1. Kayıt

Bir sözleşmenin imzalanması önceden kayıt yaptırmayı gerektirir. Bu, kişisel verilerin sağlanmasını gerektirir. Bu işlem sırasında aşağıdaki kişisel veriler istenmektedir:- Soyisim, isim

- Adres

- E-posta adresi

- Telefon


3.2. Bülten

Bültenimizi almak istiyorsanız, çalışan bir e-posta adresine ve verilen e-posta adresinin sahibi olduğunuzu kontrol etmemize olanak sağlayan diğer kişisel verilere ihtiyacımız var. Kişisel bilgilerin saklanma iznini, e-posta adresini ve bültenini göndermek için kullandıklarını, istediğiniz zaman iptal edebilirsiniz.


3.3. Sözleşme Yönetimi

Kişisel bilgilerinizi, hizmeti sağlamak veya sözleşmeyi işlemek için kullandığımız şirketlerle paylaşmak gerekebilir. Bunlar örn. Arayüz ortakları veya diğer servis sağlayıcılar. Ticari işlemlerin tamamlanması için gerekli olanın dışında, üçüncü şahıslara veri açıklaması bulunmamaktadır.


3.4. Üçüncü Şahıslara İfşa Edilmesi ve Devlet Kurumlarına ve Makamlarına İletilmesi

Diğer durumlarda üçüncü şahıslara transfer ancak daha önce onay vermeniz durumunda. İstediğiniz zaman, geleceğin etkisi ile ilgili onayınızı iptal etme hakkınız vardır.

Verileri yalnızca yasal yükümlülükler bağlamında veya bir mahkeme kararı temelinde bilgi sahibi olan devlet kurumlarına ve yetkililerine aktarıyoruz.


3.5. Reklam

Kişisel verilerinizi, yalnızca izniniz varsa, reklam amacıyla kullanırız.


3.6. Yurtdışında Veri İletimi

Prensip olarak, yurtdışında toplanan hiçbir veriyi iletmiyoruz.


3.7. Telemedya (kullanım verileri) Kullanımı

Telemedya kullanımını sağlamak için gerektiğinde kişisel verileri toplar ve kullanırız. Bu kullanım verileri, tanımlamanız için belirli özellikleri, başlangıç ​​ve bitiş hakkındaki bilgileri ve ilgili kullanımın kapsamını ve kullandığınız teleferik hakkındaki bilgileri içerir.


3.8. Faturalama İçin Kullanım Verilerinin Kullanımı

Kullanım verilerini, kullanım süreci sona erdikten sonra, faturalama amaçları için gerekli olduğu sürece kullanırız (fatura verileri). Farklı telemedya kullanımıyla ilgili kullanım verilerini bir araya getiriyoruz, bunun için gerekli ve mümkün olduğu kadar faturalandırma. Mevcut yasal, yasal veya sözleşmesel saklama sürelerini yerine getirmek için verileri engelleyebiliriz.

 

 


3.9. Verileri Üçüncü Şahıslara Aktarmak

Ücreti belirlemek ve sizden ücret almak için gereken ölçüde faturalandırma bilgilerini diğer hizmet sağlayıcılara veya üçüncü taraflara sağlayacağız. Ücretin tahsilatı için üçüncü bir tarafla bir sözleşme imzaladıysak, bu üçüncü tarafa, bu amaç için gerekli olduğu sürece fatura verilerini sağlayabiliriz.

 

3.10. Reklam, Pazar Araştırması, Telemedya'nın İhtiyaca Dayalı Tasarımı

Telemedya'nın ihtiyaca dayalı tasarımı için takma adlar kullanarak kullanıcı profilleri oluşturuyoruz. Kullanım profilleri, takma adın taşıyıcısı hakkındaki verilerle birleştirilmez.

4. Bilgi Edinme Hakkı

Her zaman verilere üzerine geçirilecek alıcıların veri, alıcı veya kategori kökeni ile ilgili olanlar ve depolama amacıyla da dahil kişisel verilerin işlenmesi hakkında bilgi talep edebilirler.

Saklanan kişisel verileriniz hakkında ücretsiz bilgi almak istiyorsanız, lütfen talebinizi datenschutz@dat.de adresine gönderin.

5. Silme ve Engelleme

Bilgileri artık depolama amacıyla gerekli olmadığı sürece, kendi amaçları doğrultusunda işlenen kişisel verileri silmeyi taahhüt ediyoruz. Bir iptal yerine silinme, yasal, yasal veya sözleşmeli saklama süreleriyle çakışmadığı sürece, veri konusunun meşru çıkarlarının silinmesi veya yalnızca belirli depolama türü nedeniyle orantısız çaba ile engelleneceğine inanmak için bir neden yoktur.

Buna ek olarak, herhangi bir zamanda bizim tarafımızdan toplanan verilerinizi engelleyebilir, düzeltebilir veya silebilirsiniz. Kişisel verilerin toplanması, işlenmesi ve kullanımı için onayınızı iptal ettiğinizde silme işlemi de gerçekleşir. Devam eden bir iş sırasında iptal gerçekleşirse, silme işlemi sonuçlandırıldıktan hemen sonra gerçekleşir.

Daha fazla yasal silme veya engelleme yükümlülükleri etkilenmez.

6. Teknik ve Örgütsel Önlemler

Çabamız, amaçlanan koruma amacına orantılı olması koşuluyla, veri koruma düzenlemelerinin uygulanmasını sağlamak için gerekli teknik ve örgütsel önlemleri almak için kararlıyız. E-posta yoluyla iletişim kurarken, tam veri güvenliğini garanti edemeyiz, bu nedenle gizli bilgileri postayla göndermenizi öneririz.


7. Sorumlu Kuruluşun Kimliği

Sorumlu Kuruluş i. P. D. Gizlilik Yasaları:

Deutsche Automobil Treuhand GmbH

Hellmuth Hirth Sok. 1, 73760 Ostfildern

Tel.: +49 711 4503-0

Faks: +49 711 4586340

E-Posta: info@dat.de

Sağlayıcıdaki Veri Koruma Görevlisi:

Patricia Krenedics


8. İptal

Gelecekte geçerli olacak şekilde verilerinizin toplanması, işlenmesi veya kullanılması için onayınızı geri çekme seçeneğiniz vardır

Deutsche Automobil Treuhand GmbH

Hellmuth Hirth Str. 1, 73760 Ostfildern

Tel.: +49 711 4503-0

Fax: +49 711 4586340

E-Mail: info@dat.de