Enable JavaScript to use this application.

DAT Felsefesi

Müşterilerimiz bizden haklı olarak yüksek derecede esneklik ve uzmanlık beklemektedirler. DAT çalışanları bu talebi yerine getirmek üzere gerekli kalite ve müşteri odaklılığına sahiptirler. Veri stoklarının, işlem programlarının, iletim sistemlerinin sürekli güncellenmesi ve müşterilerimize çoğu zaman ücretsiz olan yoğun ilgi ve danışmanlık temel ilkelerimizi oluşturur.