Enable JavaScript to use this application.

Servisler için Sistem Avantajları:

Servisler için Sistem Avantajları:

 • Hasar ekspertiz süresini minimum seviyeye indirir. Bu sayede toplam hasar onarım ve dosya sonuçlandırma süresi kısalır. Hasar Danışmanı, Parça görevlisi ve Fiyatlandırma olmak üzere birkaç noktadan toplanan bilgilerle oluşturulan ekspertiz, tek BİR UZMAN TARAFINDAN sonuçlandırılır.

 • Gereksiz işlem akış sürelerinin eliminasyonu nedeniyle Servis Verimliliği artırılır. Kayıp zamanlar engellendiğinden, artırılan iş gücü, efektif olarak başka alanlarda değerlendirilir.

 • Müşterilere, en kısa zamanda-anında en doğru tahmini hasar veya onarım maliyeti bilgisi verilir.

 • Üretici standartlarına tam uyum, işçilik zaman birimlerinde ve yapılan işlem hacminde hata olmayacağını garanti eder. Kişisel insiyatiflerden arındırılmış DOĞRU ve standart SONUÇLAR’a ulaşılmasını sağlar.

 • Kişisel insiyatifle yapılması Muhtemel standart dışı müdahaleler ve değişiklikler Sistem tarafından işaretlendiğinden, yapılan ekspertizin ikinci veya üçüncü kişiler tarafından (Servis Yönetimi-Eksper-Sigorta-Garanti) kontrolünü kolaylaştırır.

 • Yapılan işlem ile ilişkili alt işlemlerin tamamı, doğru işlem süreleri ile sıralanır. Manuel işlemler zincirinde atlanması muhtemel bağlantılı işlemler atlanmadığından, kayıp işçilikler engellenir.

 • Dublike işlemler sistem tarafından elimine edilir. Bu sayede, gerek Sigorta ve gerekse, Garanti işlemlerinde veya bireysel müşteri önünde güven telkin eder.

 • Birçok markada, karmaşık bir yöntem ile belirlenen Boya-Kaporta malzeme ve işlem maliyetleri, Sistem tarafından, Üretici standartları çerçevesinde hiçbir detay atlanmadan yapıldığından, bu anlamda gittikçe süreklilik kazanarak, maliyetine ve hatta zararına yapılan işlemler engellenir.

 • Üreticinin herhangi bir standart uygulaması yok ise, sistemin alternatif olarak sunduğu “DAT Eurolack” seçimi bu anlamda en büyük avantaj olarak, güvenilir maliyet hesabı oluşturulmasını sağlar.

 • Değişik noktalarda ve değişik servislerde yapılan aynı boyuttaki işlemlerden aynı sonuçlar elde edilir. Özellikle Bayi ağı ile çalışan teşkilatlarda kısa sürede STANDARTLAŞMAYI sağlar.

 • Bu sayede gereksiz pazarlıkları ve aracın rakip servislere yönlendirilmesini minimum düzeye indirger.

 • Oluşturulan hasar veya onarım dosyalarında, gerekli belge ve bilgilerin, fotoğrafların saklanmasına olanak sağlar. Toplu dosya transferini kolaylaştırır.

 • Müşteriler karşısında “kurumsal imajı” güçlendirir.

 • Şasi sorgulaması ile yapılan araç seçimlerinde, veya arama ağacı ile yapılan doğru araç seçimlerinde yanlış parça tespitini maksimum düzeyde engeller. Yanlış parça seçimine izin vermez.

 • Değişim veya onarım seçeneğini, servisin veya eksperin seçimine bırakır.

 • Maliyeti yüksek olabilecek onarım kararı veren kullanıcıyı, değişimin daha ekonomik olacağı yönünde uyarır. Bu sayede farkında olmadan yapılması muhtemel bireysel hataları engeller.

 • Karmaşık mekanik onarım işlemlerinde, üretici tarafından emredilen,”parça değişim” işlemleri kullanıcı tarafından seçilmese dahi otomatik olarak işlem listesine aktarılır.

Download ilk sayfa
Download ikinci sayfa