Calculaties versturen via "Mijn VWE"

Deze video laat zien hoe SilverDAT calculate, geïntegreerd in "Mijn VWE" gebruikt kan worden om calculaties te versturen.