Privacy & Disclaimer

Privacy

Indien de bezoeker van de DAT Nederland-website zich opgeeft via de DAT Nederland-website om informatie via post, mail of telefoon te ontvangen, wordt hij/zij verzocht bepaalde persoonsgegevens aan DAT Nederland te verstrekken. Wij vragen u toestemming voor het opslaan en verwerken van uw persoonsgegevens en voor het gebruik van cookies, zodat onze website en platformen werken zoals u van ons mag verwachten. DAT Nederland verzamelt alleen gegevens die noodzakelijk zijn voor de werking van onze website en platform, uw eigen account en de aangeboden producten en diensten.

 

Disclaimer

De inhoud van de website van DAT Nederland (bestaande uit de DAT Nederland-homepage en achterliggende DAT Nederland-pagina’s in het domein http://www.datnederland.nl) is met de grootste zorg samengesteld. Hoewel DAT Nederland er naar streeft dat de informatie op de website permanent zo accuraat en actueel mogelijk wordt weergegeven, zijn wijzigingen in de informatie te allen tijde voorbehouden. Zo wordt bij de nieuwsartikelen altijd de plaatsingsdatum weergegeven, op deze datum was de informatie actueel en juist maar kan naderhand achterhaald en/of niet meer van toepassing zijn.

DAT Nederland is in geen geval aansprakelijk voor enige schade die het directe of indirecte gevolg is van of in verband staat met het gebruik van de op deze website beschikbare informatie. Aan de inhoud van de website van DAT Nederland kunnen derhalve op geen enkele wijze rechten worden ontleend.


Links naar derden

DAT Nederland heeft op zjn website links geplaatst naar websites van derden. DAT Nederland is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud van die websites. DAT Nederland plaatst dergelijke links enkel voor het gemak van de bezoeker van de DAT Nederland-site zonder daarmee de inhoud van de externe website blindelings te onderschrijven. 


Copyright

Alle rechten op de DAT Nederland-website, dan wel op werken, ontwerpen, teksten, fotografisch-/beeldmateriaal, aangeboden diensten en producten, scripts en andere items op de DAT Nederland-website, berusten bij DAT Nederland, tenzij anders vermeld. Materiaal van derden wordt uitsluitend gebruikt met toestemming van de rechthebbenden en is te allen tijde voorzien van bronvermelding. Kopieën, aanpassingen, vertalingen, bewerkingen, wijzigingen van het geheel of van een gedeelte van de DAT Nederland-websites, in welke vorm of op welke manier dan ook, zijn streng verboden, tenzij voorafgaande schriftelijke toestemming is verleend door DAT Nederland of de derde rechthebbende. Mocht u ondanks alle door DAT Nederland in acht genomen zorgvuldigheid menen dat uw rechten en/of de rechten van derden worden geschonden, laat DAT Nederland dat dan zo spoedig mogelijk weten via het e-mailadres datnederland@dat.eu.


Vragen 
Indien u nog vragen of opmerkingen heeft over onze disclaimer en/of privacybeleid kunt u contact opnemen DAT Nederland via het e-mailadres datnederland@dat.eu.