Hoe kan ik twee of meer schades op een voertuig calculeren in SilverDAT calculate

Als er meerdere schades op één voertuig aanwezig zijn van verschillende gebeurtenissen, dan kunt u die met behulp van de functionaliteit “Eerdere schade” in één calculatie verwerken. In de schadebranche wordt deze functionaliteit ook wel “Code 95” genoemd.

Door deze functie te gebruiken voorkomt u dat bij een voertuig waarbij tegelijk schades van verschillende schadegebeurtenissen worden hersteld te veel voorbereidingstijd en (in sommige gevallen dubbele werkzaamheden) wordt berekend. Als u namelijk iedere schade apart zou berekenen, dan wordt er in iedere calculatie voorbereidingstijd voor opgenomen terwijl u maar één keer voorbereidingstijd nodig heeft.

Stappenplan

De werkwijze om deze functionaliteit te gebruiken is als volgt:

1.   Maak een calculatie van de eerste/oudste schade en sla de PDF van de calculatie op.

2.   Open dezelfde calculatie opnieuw en ga naar de grafische onderdeelselectie. Voer de tweede schade in.

3.   Ga naar de schadeomvang om de eerste schade te markeren als “Eerdere schade”.

4.   Voer het totaalschadebedrag van de eerste schade in als handmatige positie.

5.   Onderdruk de voorbereidingstijd van de tweede schade om te voorkomen dat de voorbereidingstijd alsnog dubbel wordt berekend. Deze kosten zijn namelijk al opgenomen in het totaalbedrag van de eerste schade.

6.   Vervolg het reguliere calculatieproces

In geval van een derde of meer schades dient u na bovenstaande stappen ook deze calculatie-PDF op te slaan en de calculatie opnieuw te openen. Selecteer vervolgens de derde schade en markeer de tweede ook als “eerdere schade”.