Handmatige posities

Deze video laat zien hoe binnen SilverDAT calculate handmatige posities, hulp- en bedrijfsstoffen en toeslagen kunnen worden vastgelegd.