Highlights DAT Report 2019 geven unieke inkijk in Duitse automarkt

Elk jaar geeft VWE Automotive het Nationaal Occasion Onderzoek uit met inzichten over Nederlandse occasionwereld. Editie 2019 verschijnt in mei 2019. In Duitsland wordt ook al jaren een vergelijkbaar onderzoek onder de naam DAT Report uitgegeven door Deutsche Automobil Treuhand GmbH (DAT). Recentelijk is DAT Report 2019 gepresenteerd.

Deutsche Automobil Treuhand GmbH (DAT) heeft op 17 januari 2019 de resultaten van DAT Report 2019 gepresenteerd. Al 45 jaar lang voert DAT jaarlijks een grootschalig onderzoek uit onder Duitse autobezitters. Het geeft daarmee een uniek inkijkje in de ontwikkelingen van de Duitse automarkt. De studie is gebaseerd op een representatieve enquête van bijna 4.000 consumenten en bekijkt de relatie van deze consumenten met hun voertuig en de autobranche zoals de aanschaf van een auto (nieuw en gebruikt) of werkplaats gedrag in Duitsland.

Voor het eerst belicht een speciaal hoofdstuk de rol en opkomst van elektrische voertuigen en de gerelateerde vraagstukken zoals de beschikbaarheid van openbare laadpalen en de installatie van een eigen laadpaal. Ten opzichte van voorgaande versies is in hoofdstuk over reparaties uitgebreider stilgestaan bij onderwerpen als oliewissel en schadeherstel na ongelukken.

Onderstaand een selectie van 14 opvallende uitkomsten van DAT Report 2019.

A) Algemene thema’s rondom auto’s

1) Duitsers kunnen niet zonder een auto

Meer dan 90% van alle autokopers (94% van kopers nieuwe auto en 93% van kopers tweedehands auto) voelen dat hun mobiliteit beperkt wordt als ze geen auto ter beschikking zouden hebben. Met een vergelijkbaar percentage bevestigen auto eigenaren dat zij plezier hebben in autorijden en dat hun auto altijd in perfect werkende conditie moet zijn.

2) Interesse in private lease groeit

11% van tweedehands en 20% van nieuwe (Duitse) autokopers kunnen zich voorstellen gebruik te maken van private lease; d.w.z. een mobiliteitsoplossing zonder aanbetaling of uiteindelijke betaling, maar met een vastgesteld maandelijks bedrag (gewoonlijk zonder brandstofkosten). 75% van tweedehands en 68% van nieuwe autokopers hebben geen interesse, en de overige respectievelijk 14% en 12% heeft geen mening.

3) Vrouwen beslissen vaker alleen over de aanschaf van een auto dan mannen

Wanneer gevraagd over het besluitvormingsproces (alleen of samen met anderen), blijkt dat zowel bij aanschaf van een nieuwe als een tweedehands auto, meer Duitse vrouwen zelfstandige beslissingen nemen dan mannen. Bij nieuwe auto’s is dit 49% van de vrouwen en 44% van de mannen, bij tweedehands auto’s is dit 53% van de vrouwen en 49% van de mannen. Hoe hoger de aanschafprijs, hoe vaker er samen besloten wordt.

B) Kopen en verkopen van eigen auto

1) Betekenis van de autohandelaar als een bron van informatie is toegenomen

Tussen het verzamelen van informatie over tot de daadwerkelijke aanschaf van een auto zitten gemiddeld 26 dagen bij tweedehands auto, en 33 dagen in het geval van een nieuwe auto. De autokoper doet uitgebreid onderzoek, zowel online als offline, gedurende deze periode. Opvallend is dat de rol van de autohandelaar als bron van informatie groter is geworden ten opzichte van voorgaande jaren, en in het geval van nieuwe auto’s de toppositie heeft ingenomen als bron van offline informatie. Een mogelijke verklaring voor deze toename is de verscheidene initiatieven om oudere diesels tegen bepaalde premies in te ruilen. Hiervoor is contact en overleg met lokale dealers nuttig.

2) Bereidheid om een groot bedrag te investeren in een auto

In 2018 werd bij de aanschaf van een tweedehands auto gemiddeld € 11.780 geïnvesteerd, en €31.130 bij aanschaf van een nieuwe auto. De prijzen variëren duidelijk naar merk en kopers groep (kopers die hun eerste auto kochten betaalden significant minder dan kopers die hun auto vervingen met de aangekochte auto). Kopers betaalden € 7.730 voor een tweedehands auto van een particuliere verkoper, € 7.890 van een niet merkdealer en € 15.610 van een merkdealer.

3) Particuliere eigenaren die hun eigen auto verkopen worden kritisch bekeken

Particuliere verkoop wordt onafhankelijk van de betaalde prijs in een kwart van de gevallen als ‘negatief tot zeer negatief’ bestempeld. In vergelijking daarmee wordt de inruil bij een handelaar slechts door een klein aantal als negatief gezien. Juist tegenovergesteld ziet 40% van de bevraagden het inruilproces als erg positief. Enkel een kwart van de bevraagden schat de verkoop aan particulieren als positief.

4) Trouw aan automerk blijft hoog

51% van de kopers van alle nieuwe auto’s en 25% van tweedehands auto’s kozen voor een merk dat zij eerder hadden gereden, ook al beschouwden zij zich minder trouw aan hun merk te zijn (34% van nieuwe auto’s en 23% van tweedehands auto’s kopers). “Het merk was totaal onbelangrijk” vond 16% van nieuwe auto kopers en 30% van tweedehands auto kopers. De rest gaf aan hooguit tussen twee of drie merken te wisselen. Als de huidige auto gestolen zou worden en de volledige prijs vergoed zou worden, zou 74% trouw blijven aan hun merk na de auto ongeveer 4,5 jaar in bezit te hebben gehad.

5) Aanzienlijke kennis van elektrische alternatieve aandrijfsystemen

Autokopers werden gevraagd hun kennis van elektrische voertuigen (EV’s), extended range EV’s, plug-in hybrids en non-plug-in hybrids in te schatten op een schaal van 1 (veel kennis) tot 5 (nooit van gehoord). Kopers van nieuwe auto’s zijn over het algemeen meer open-minded en hebben meer kennis over de technologie dan kopers van tweedehands voertuigen. Kennis van pure EV’s was het hoogst gemarkeerd, met een gemiddelde score van 2,66 voor een nieuwe auto, en 2,91 voor tweedehands auto’s kopers.

6) Gelimiteerde actieradius en hoge aanschafkosten zijn obstakels bij aanschaf EV’s 

60% van nieuwe auto kopers gaven de beperkte actieradius als reden aan om geen volledig elektrisch aangedreven voertuig (EV) aan te schaffen. Vorig jaar stond deze reden nog op de tweede plek met 51%, voor de aanschafkosten. Tweedehands auto kopers kozen het laatste als belangrijkste argument en waren met 55% minder bezorgd over de beperkte actieradius dan kopers van nieuwe auto’s. Over het geheel overwoog maar 12% van tweedehands auto en 24% van nieuwe auto kopers een auto met alternatieve aandrijvingssystemen.

7) Autokopers verkiezen hybrides boven EV’s

Wanneer gevraagd welk type aandrijfsysteem de voorkeur heeft bij afwezigheid van een pure verbrandingsmotor, zou 67%  van nieuwe auto kopers en 64% van tweedehands auto kopers een hybride auto kopen. Enkel 33% van nieuwe auto en 36% van tweedehands auto kopers zou een EV kiezen.

C) Onderhoud, reparatie en schadeherstel

1) Een eigen auto – nog steeds favoriet bij de Duitsers

88% van alle auto eigenaren hechten er waarde aan dat hun auto altijd in perfect werkende conditie is. 83% zijn van mening dat regelmatig onderhoud en controle de verkoopwaarde hoger maken. Bijna 1 op 4  (24%) heeft een genegenheid voor hun auto ontwikkeld en overweegt reparatie, ongeacht of dit economisch voordeel heeft. 57% gelooft dat een auto zowel van buiten als binnen er goed onderhouden uit moet zien, anders zouden zij zich hier niet fijn bij voelen. 36% wassen hun auto 1 maal per maand of laten dit doen.

2) Eén op de drie vindt online klantreviews van autowerkplaatsen belangrijk

31% van autobezitters gaf aan dat goede klantreviews belangrijk voor hen zijn wanneer ze een werkplaats uitkiezen. Hoe jonger de bevraagden, hoe belangrijker dit voor hen is. Belangrijk is te benadrukken dat Duitse autobezitters erg trouw zijn aan hun werkplaats van voorkeur. 80% laten hun reparaties altijd bij deze werkplaats uitvoeren, terwijl 17% voelt dat ze regelmatig niet het beste geholpen worden bij hun werkplaats.

3) Bijna de helft wil schade door auto-ongelukken documenteren met behulp van een smartphone

Na een ongeluk, zou 45% het aandurven om duidelijke (fotografische) documentatie van hun auto te maken, gelijk aan dat geproduceerd door een schade-expert en/of schadeherstelbedrijf, met gebruik van een smartphone, om het daarna naar hun autoverzekeringsmaatschappij te versturen. De verzekeringsmaatschappij zal dan de omvang van de schade bepalen op basis van deze informatie. 30% gaf aan dit niet aan te willen.

4) Bereidheid om reparaties en onderhoud online te boeken blijft onveranderd

36% van autobezitters zou een onderhoudsbeurt online boeken. Dit is 1 procent meer dan vorig jaar. 26% (1% minder dan vorig jaar) zou dit doen voor reparaties. Over het algemeen zocht maar 15% van autobezitters een online naar informatie voor ze naar een werkplaats gingen. Dit aantal steeg naar ongeveer 80% voor de aankoop van een auto.

DAT Report bevat nog veel meer inzichten

Het DAT Report bevat naast bovenstaande feiten nog vele andere onderwerpen, zoals tevredenheid over werkplaats en autoverkoper, en redenen om een autodealer te kiezen. Verder werd data over gerepareerde en niet-gerepareerde schade ook verzameld.

Ook de emoties die komen kijken bij de aanschaf van een auto, de rol van garantie en financieringsmogelijkheden, zowel als het effect van internet op de aanschaf van een auto zijn onderzocht.

De bestelmogelijkheden zijn op report.dat.de te vinden. Allereerst zal de Duitse versie van de digitale of gedrukte versie van DAT Report 2019 verschijnen. Eind maart 2019 zal hoogstwaarschijnlijk de gedrukte Engelstalige versie van DAT Report 2019 verschijnen. Hou daarvoor report.dat.de in de gaten of neem contact op DAT Nederland.

Engelstalige samenvatting van DAT report 2019 is hier te downloaden:

Over het DAT Report

Het DAT Report is een jaarlijkse publicatie van Deutsche Automobil Treuhand GmbH (DAT) en verschijnt al 45 jaar. Het is sinds de jaren ’70 de betrouwbare, onafhankelijke bron voor informatie rondom aanschaf van tweedehands en nieuwe auto’s, en autowerkplaatsen. Het DAT Report wordt beschouwd als de standaard referentie voor de automotivesector en geeft jaar na jaar in standaardvorm precieze informatie over automotive onderwerpen in Duitsland. Met het DAT Report is het marktgedrag van Duitse autorijders zichtbaar en tastbaar geworden. Ook heeft deze omvangrijke studie al meer dan vier decennia als belangrijk instrument gediend voor de strategische planning in de automotivesector. Het DAT Report is gebaseerd op een representatief gebruikersonderzoek uitgevoerd door een onafhankelijk marktonderzoeksbureau in opdracht van DAT. Het huidige DAT Report, dat 84 pagina’s omvat en 131 grafieken, en is op 17 januari 2019 in Berlijn gepresenteerd  aan ongeveer 250 gasten uit de Duitse politieke en automotive wereld. Het nieuwe DAT Report 2019 zal publiek beschikbaar zijn vanaf 26 februari, na betaling. Alle informatie over hoe u het DAT Report kunt verkrijgen staat op report.dat.de.

  • TypoScript instellingen ontbreken. Heeft u de gerelateerde statische sjablonen ingevoegd?
Geen formulier om weer te geven