Tarieven aanmaken & wijzigen

Deze video laat zien hoe binnen SilverDAT calculate nieuwe tarieven kunnen worden aangemaakt en hoe deze kunnen gewijzigd en verwijderd.