Барометърът на DAT потвърждава високото търсене на индивидуална мобилност

Актуалният ни DAT барометър за месец февруари предоставя не само поглед върху автомобилния пазар в началото на годината, но също така отговаря на следните въпроси: колко хора са се разделили с автомобила си през миналата година, колко са седнали отново зад волана и колко са решили да останат без автомобил. В основата на събраните данни е представително проучване сред жителите на Германия.

Най-важните изводи са обобщени на https://barometer.dat.de (на немски език)