Оценка на употребявани МПС

Оценявайте и менажирайте професионално употребявани автомобили

Прецизността и акуратността при оценките на употребявани МПС са от ключова важност в бизнеса с употребявани автомобили.

SilverDAT в рамките на секунди показва стойността на даден автомобил, взимайки под внимание всички фактори с влияние върху стойността. В резултат на това обективно, ефективно и надеждно оценявате леки автомобили, SUV-ове, 2-колесни МПС, бусове до 3,5 т, тежкотоварни автомобили и техните каросерии.

 

   Базирана на доклади от реални дилъри информация след техните продажби, а не на офертни цени от интернет платформи


   Вземане предвид на стандартно и опционално оборудване, както и на пакети с екстри


   Състояние на автомобила спрямо изискуемите ремонтни дейности се взима предвид


   Бъдеща прогноза за стойност на по-късен етап; приложима също и за по-големи наличности от автомобили


   Оценка на ключови данни за отделни автомобили и за цели наличности от автомобили (напр. с цел инвентаризация)


   Управление на употребявани МПС за детайлизирани, up-to-date репорти


   Анализ на ключови факти като време за престой преди продажбата, очаквана печалба, марж на печалба, оценки преди/по време на/след процеса (за отделни коли или за цели наличности от автомобили)


   Управление и контрол на права за достъп, фактори за оценка, управление на време и разходи за доставки към сервиза, ставки на час, типове бизнес, класове автомобили, комисионни при продажби, гаранционни проверки, бъдещ мениджмънт клиенти, включително и c илюстрирани материали, динамични ценови стратегии и т.н.


   Moниторинг на оферти за сравнение посредством SilverDAT WebScan от Интернет обмен без нуждата да правите отделни въвеждания за търсене