Прецизна информация на момента с Vehicle Identification Number (VIN)

Броят на вратите и моделът на джантите, както и марката на автомобила са характеристики, които всеки може да види и да разпознае на автомобила. Но с какво допълнително оборудване, с какви системи, пакети и опции е обзаведен конкретният автомобил? Все повече и повече автомобили са оборудвани с всякакъв тип асистиращи системи (ADAS). В допълнение, броят на различните конфигурации за даден модел, предлагани от производителя, става все по-голям. В резултат на всичко това се създава по-голям брой уникални автомобили. Нещо повече – ако тези типове автомобили не са част от дигиталния свят, се пораждат няколко проблема.

SilverDAT VIN предлага достъп до оборудването на конкретния автомобил веднага. Регистрацията на автомобила или VIN-номерът позволяват достъп до специфични за конкретния автомобил заводски спецификации. Информацията съдържа данни за двигателя и за видовете трансмисии, за стандартното оборудване, за конкретните пакети с опции, както и за кодовете боя и за имената на цветовете.

Познаването на точните спецификации около автомобила, с който работите, е от ключова важност за вашия бизнес и може да го оптимизира – по отношение както на продукти, така и на услуги. С точния пакет екстри веднага имате правилните спецификации за последващи процеси като оценки, калкулации, импортиране, експортиране, поръчки и продажби.