Гъвкава обработка на файлове върху 1 платформа

SilverDAT myClaim е отговорът на предизвикателствата, свързани с процесите на управление на щети. Този мениджмънт инструмент свързва компаниите, включени в процесите около щетите - от производители и сервизи до застрахователни компании и собственици на флотилии, както и експертни организации - всички те могат да си сътрудничат на една дигитална платформа,

За какво се използва SilverDAT myClaim?

SilverDAT myClaim предлага възможността за дигитиално свързване на различни страни в един файл. Всяка страна има собствена роля със специфични права, задължения и представяне във файла. Това създава мрежа, където следните страни могат да бъдат свързани с цел по-добро процесиране:

  • Производители/вносители
  • Застрахователни компании
  • Рентал компании
  • Фирми за ремонт на щети
  • Salvage компании
  • Eкспертни организации
  • Собственици на флотилии
  • Лизингови компании
  • Автомобилни компании
  • Доставчици на резервни части

Ползи

 Web-базирано приложение, не се изискват локална инсталация или ъпдейти

 Low-code development прави развитието на процеса възможно бързо 

 Интеграция на всички включени страни в процеса на ликвидация на щети, от сервиз и застрахователна компания до експерт и производител/вносител.

 Разширени възможности за работа, които позволяват безпрепятствена обработка

 Нови калкулации на щети могат да бъдат създадени директно в SilverDAT myClaim

 Разширени възможности за одитна пътека

 Задаване на права в системата за отделен потребител

 Вградена поддръжка за много езици и валути

 Интегриран гъвкав мениджър на роли

Low-Code Web-платформа

SilverDAT myClaim е low-code платформа за разработване и комуникация. Това дава възможност за дигитализиране на процесите около автомобила за кратък период от време и с голяма гъвкавост. Платформата се състои от различни блокове, които, използвани заедно, могат да поддържат уникален процес.

Нашите консултанти по имплементиране заедно с нашите клиенти моделират най-подходящите за техните нужди процеси и впоследствие имплементират тези процеси в платформата за нула време.

Например за всеки участник в процеса за уреждане на претенции са разгледани отделните процедури, желания и изисквания. Всеки участник има свои собствени права в системата, които се отнасят само до неговата роля и област в цялостния процес. Това дори може да бъде зададено на ниво служител в рамките на една компания. За всички съвместни процеси могат да бъдат внедрени изискванията и желанията на всички заинтересовани страни.

В рамките на SilverDAT myClaim калкулациите на щети могат да се импортират от всяка система за калкулация на щети или да се използват възможностите на изцяло интегрираната стандартизирана система за калкулация на DAT. Документите и изображенията се качват във файла с претенциите по щетата и са достъпни за всички определени страни.