SilverDAT интерфейс партньорство

DAT е един от водещите софтуерни доставчици в автомобилната индустрия.

DAT предлага богат набор от инструменти за идентификация на автомобили, калкулация на ремонтни разходи, оценка и комплексно управление на щети за професионална обработка. Всеки инструмент съдържа множество възможности.

Инструменти за идентификация на автомобил, например

 • Идентификация на автомобили в схемата на DAT съгласно DAT €uropa Code® за независими от производителя сравнения
 • Управление на флотилии и управленски рейтинг или ремонти
 • Търсене по VIN за прецизна идентификация на автомобил с информация за цялото оригинално оборудване на момента

Инструменти за калкулация на автомобилни ремонти, например:

 • Изчисления на ремонти разходи след щети
 • Извадки за клиентите на сервизите
 • Индивидуални ремонтни калкулации: щети по стъкла, смяна на ауспух, гуми и т.н.
 • Управление на резервни части, сравнение на ремонтни операции, управление на разходи за авторемонти

Инструменти за оценка МПС, например:

 • Рейтинг на употребявани МПС
 • Прогнози на остатъчна стойност за лизинг
 • Основи за суми по застраховка
 • Калкулации за автомобилно финансиране
 • Оценка с обратна сила или конфликти
 • Калкулация за наличности във флотилии

Инструменти за цялостно управление на претенции, например:

 • експертни оценки
 • прегледи на автомобили
 • условия по договора за застрахователни покрития
 • ремонти разходи за различни ремонти

Всички приложения на инструменти могат да бъдат използвани цялостно или частично посредством интерфейси. Клиентите на DAT имат опция за интеграция на индивидуални SilverDAT функции в техните собствени апликации посредством интерфейс.