DAT-Barometer: дизелите остават ключови за фирмените автопаркове

Мениджърите на корпоративни автопаркове остават със смесени чувства по отношение на политиката за налагане на изцяло електрически задвижвания.

Нашият актуален DAT Barometer разкрива възгледите на ръководителите на фирмени автопаркове по отношение на актуални теми от автомобилния бранш. Изнесените от DAT данни разкриват, че делът на дизелите (64%) във флотилиите на големите компании остава много висок. Болшинството от анкетираните мениджъри (81%) е на мнение, че в бъдеще техните флотилии няма да могат да изминават всички необходими дистанции изцяло на ток. През изминалата година 68% от запитаните са имали проблем с доставката на един или повече поръчани автомобила – заради дългото време за доставка.

Най-важните изводи от новия DAT-Barometer можете да откриете на https://barometer.dat.de.