DAT-барометърът анализира автопаркове и флотилии

Производителите не могат да изпълняват поръчките за нови автомобили, шефовете на автопаркове са принудени да удължават своите договори, служители с право на служебен автомобил карат оборотни автомобили, фирмите за автомобили под наем не получават автомобили, служебните автомобили на дилърствата, както и демоавтомобилите са кът. Първоначално проблемите бяха пандемията с коронавируса и липсата на полупроводници, а днес е войната в Украйна.

Половината от всички регистрации на нови служебни автомобили в Германия – т.е. две трети от всички новорегистрирани автомобили – са във фирмени автопаркове. Най-предпочитаният тип задвижване за фирмените флотилии остава дизелът (72%). На бензина и алтернативни видове задвижване се падат по 14%. Сред алтернативните типове задвижване делът на електромобилите се е увеличил значително и сега представлява почти половината (43%). В автопарковете, взети под внимание в изследването, вече има поне по един автомобил с алтернативно задвижване, като 84% от анкетираните „флийт мениджъри“ заявяват, че имат и зарядни станции на работното си място.

Поради усложнената ситуация с доставките на нови автомобили, повечето ръководители на автопаркове прибягват до удължаване на договорите си с лизинговите компании. Ръст се забелязва и в новата форма за абонамент на автомобили, която напоследък се налага в Германия.

Както обикновено, публикувахме цялото съдържание на DAT-барометър на barometer.dat.de.