DAT и FabuCar стартираха стратегическо партньорство

DAT и FabuCar положиха основите на стратегическо партньорство. В резултат на него потребителите на SilverDAT 3 вече имат достъп до информация от платформата за знания FabuCar Pro. С настоящата версия DAT разширява функционалността на SilverDAT 3 с директен достъп до платформата FabuCar Pro. Всеки, който е извършил идентификация на автомобил в калкулацията за ремонтни разходи на SilverDAT 3, може директно да провери дали записи за този автомобил вече съществуват във FabuCar Pro и да ги види – а това спестява време. Достъп до FabuCar Pro имат единствено регистрираните в нея автомеханици, специалисти по мехатроника и техници по електрическата система на автомобила. Информацията, съдържаща се в платформата, е актуална, изпитана и не е достъпна никъде другаде в подобна форма. Инструкциите за ремонт могат да бъдат налични като кратки видеоклипове или текстове. При регистрация във FabuCar Pro потребителите на SilverDAT 3 също могат сами да прехвърлят проблеми или решения към платформата за знания. DAT автоматично включва съответните данни за съответния автомобил.

Платформата за знания FabuCar Pro е създадена преди три години. Идеята се основава на принципа на роячната интелигентност. Ако някой срещне професионален проблем, той може да го публикува във виртуалната платформа, която редовно се посещава от много представители на същата професия. В случая с FabuCar Pro достъп е разрешен само за регистрирани потребители, които могат да докажат, че са завършили образование в областта на автомобилите. Платформа, достъпна чрез смартфон, служи като среда за FabuCar Pro. Всеки проблем може да бъде публикуван на нея като текстово съобщение или чрез кратко видео, описващо засегнатия автомобил възможно най-точно. Други потребители на платформата също могат да отговарят с предложени решения под формата на текстове и видеоклипове. По този начин много ежедневни проблеми в сервиза могат да бъдат решени по начин, който спестява време.