Дизелови остават над 64% от автомобилите в германските фирмени автопаркове

Сериозен дял от новите автомобили, оборудвани с модерни технологии и асистиращи системи последен писък на техниката, биват регистрирани в големите фирмени автопаркове. Ето защо значението на фирмените флотилии е определящо за автомобилните производители, банките и лизинговите компании. Значението на флотилиите обаче е много важно и за сервизите, които се занимават с обслужването и сервизирането на големите автопаркове. И като цяло, за тях е характерно различно разпределение на типовете задвижващи агрегати – т.е. то не е същото като при автомобилите, закупени от частни клиенти. Ето защо т.нар. „DAT Barometer“ следи под лупа регистрациите във фирмените флотилии.

Към март 2023 г. основно автомобилите в тях са дизелови (64%), следвани от модели с алтернативни задвижвания (19%) и бензинови (17%) – по данни за Германия. За последните три години делът на дизелите се свива, макар че остава водещ – през юли 2021 той е бил 76%, а през април 2022 – 72%. При това следва да отбележим, че заради моделната политика на много производители предлагането на дизелови, а и на бензинови модели е ограничено. Благодарение на финансовите стимули от германското правителство делът на автомобилът с алтернативни задвижвания расте с устойчив тренд – от 10% (2021) на 14% (2022) до 19% (2023). От въпросните 19% към март т.г. напълно електрически са 47%, 42% са Plug-in хибриди, „меките“ хибриди са 9%, а с друг тип задвижване – 2%.