Пазарът на употребявани автомобили през юли 2022 г.

И през юли 2022 г. не се стигна до увеличeние на продажбите на употребявани автомобили в Германия. Те са общо 457 008 - с 3,6 процента по-малко спрямо предходния юни.

Като цяло, юли е вторият най-слаб месец за 2022 г. след април (441 550 продажби). Общо за първите седем месеца на германския автомобилен пазар са извършени 3 332 051 продажби, с 16,4% по-малко, отколкото през 2021 г.

В дългосрочен план пазарът на употребявани автомобили за 2022 г. се е свил значително спрямо предходните години. Федералната служба за автомобилен транспорт във Фленсбург регистрира едва 3,3 милиона промени в собствеността за първите седем месеца на настоящата година. Тази цифра се дължи на пандемията с коронавируса, войната в Украйна и затруднените доставки.

Ситуацията на пазара на нови автомобили също е сложна заради кризите в производството и свързаните с тях големи затруднения в доставките. Ето защо много потенциални купувачи на нови автомобили се насочват към пазара на употребявани. Естествено, това оставя своето отражение върху цените, които се вдигат – още от средата на миналата година. Причината: немалък брой потребители „задържат“ остарелите си автомобили.

На фона на тази ситуация, за да отговорят на търсенето, много търговци на автомобили не остават със скръстени ръце. Проучване сред дилъри, проведено от DAT в рамките на месечния DAT-барометър, показва, че повечето дилъри купуват все повече по-стари автомобили, прибягват до марки на трети страни или търсят в чужбина атрактивни оферти за употребявани автомобили.

Така ситуацията остава изключително напрегната, като няма изгледи за подобрение в близко бъдеще. И дори ако проблемите с липсата на суровини и тези с доставките бъдат разрешени, ще отмине известно време, преди пазарът на нови автомобили в крайна сметка да отговори на търсенето и това да се отрази като вторичен фактор върху second hand пазара.