Профилактика за сайта и приложенията на DAT този уикенд (13-14.11)

На 13.11 и 14.11, тази събота и неделя, от 17 часа на 13.11 до 24:00 часа на 14.11, сайтът и онлайн приложенията на DAT няма да бъдат достъпни. Това се налага заради регулярна профилактика и инсталиране на акутализации.

В рамките на упоменатия по-горе времеви диапазон онлайн приложенията на DAT (напр. SilverDAT 3) временно няма да бъдат достъпни, а страниците www.dat.de и www.datgroup.com ще бъдат с ограничена функционалност.

Препоръчва се на