Оценка на автомобил на сайта на AUTO BILD България

DAT България стартира съвместен проект с водещата автомобилна медия у нас AUTO BILD България. На сайта https://dat.autobild.bg/ потребителите вече имат възможност да правят оценка на автомобил. С въвеждане на VIN-номера от Вашия регистрационен талон може да получите от нас подробна информация за пазарната стойност на Вашия автомобил.

На потребителите на нашата услуга предоставяме надеждна пазарна оценка за употребявани автомобили, изчислявани чрез използване на богата база данни и прилагане на уникална комплексна методология на пазарни проучвания. Оценката включва също наличната информация за технически данни, фабрична конфигурация, основно и допълнително оборудване.

Подробни данни за услугата ще откриете на https://dat.autobild.bg/