Състоянието на батерията – вече част от оценката на DAT

DAT разработи т.нар. „ЕV корекция на стойността“, посредством която може да бъде установено влиянието на състоянието на батерията върху стойността на даден автомобил

Повече от 90 години една от ключовите компетентностI на Deutsche Automobil Treuhand GmbH (DAT) е оценката на употребявани МПС. На базата на широкообхватни пазарни анализи и вземане под внимание на влияещи върху пазара фактори потребителите на продуктите на DAT могат по всяко време да получат оценка на пазарната стойност на МПС – било то за търговия, в случай на щета или при установяване на стойността на флотилия МПС.

С развитието на електрическата мобилност на пазара за употребявани автомобили се появяват все повече електромобили. При тях най-скъпият компонент по правило е батерията. И тъй като при нейната деградация способността за съхранение на енергия (циклично стареене) и с годините на експлоатация (календарно стареене) се влошава, състоянието на батерията остава важен фактор с влияние върху стойността на автомобила.

Показателят State of Health (SoH) дава информация именно за това колко добре дадена батерия се справя със съхранението на енергия. За да бъде оценена батерията по този показател, нейните налични параметри се прочитат и/или се провежда тест. Голям брой независими компании предлагат възможности за различни тестове, които отнемат от няколко минути до няколко часа.

За да бъде отчетено реалното състояние на батерията и да бъде взето то предвид при оценката на даден електромобил, DAT разработи т.нар. „ЕV корекция на стойността“. В нея се съблюдават SoH, гаранционните условия, капацитетът на батерията, стойността на операцията по смяна на батерията (цена на труд и на резервни части), възрастта, пробегът и други фактори.

DAT имплементира тази методика на изчисленията в началото на юни т.г. в продуктовото семейство SilverDAT 3 и по този начин за първи път предлага стандартизиран способ за съблюдаване на SoH при професионалната оценка на МПС. Така потребителите вече имат възможност посредством установена SoH да направят корекция на стойността на даден автомобил в системата за оценка на DAT.