Задвижването на бъдещето и нагласите на потребителите

През ноември основна тема на анализ в DAT e „Типове задвижвания на бъдещето“. Все още има известни разлики по отношение на конкретната дата, до която автомобилните производители се ангажират да спрат ДВГ, но по принцип за повечето марки 2030 е годината, в която 100% от новите автомобили ще бъдат изцяло електрически. В интерес на истината, до 2030 не остава много време – и поради тази причина е интересен следният въпрос: какъв тип задвижване биха предпочели купувачите на нови автомобили и собствениците на автомобили, ако вече не могат да си купят автомобил само на двигател с вътрешно горене.

Купувачите на нови коли биха предпочели Рlug-in хибриди: Ако коли на двигатели с вътрешно горене вече не се продават, болшинството (40%) от всички купувачи на нови автомобили през 2021 г. биха избрали Рlug-in хибриди (PHEV). Около четвърт (26%) биха се насочили към пълен хибрид (HEV), горе-долу същият процент – пълен електромобил (BEV). Само 7% биха заложили на водород. Интересното е, че когато става въпрос за електромобили, има ясно разграничение между половете в нагласите: докато само 19% от мъжете биха избрали такъв тип задвижване, 50% от жените биха се доверили само на тока.

Собствениците на автомобили виждат бъдещето във водородното задвижване: за разлика от купувачите на нови автомобили през 2021 г., които биха предпочели PHEV, собствениците на автомобили към момента оценяват ситуацията по следния начин: 38% смятат водородното задвижване за най-доброто решение. Следват ги почитателите на Рlug-in хибридите (26%), докато едва 19% биха си купили „чист“ електромобил, а само 18% - класически хибрид.