Certifikace ISO/IEC 27001

Společnost DAT Czech & Slovak získala certifikát informační a kybernetické bezpečnosti od přední certifikační společnosti.

      

ISO/IEC 27001 je mezinárodně platný standard, který definuje požadavky na systém managementu bezpečnosti informací (Information Security Management System). Norma ISO 27001 podle nejnovější verze z roku 2013 zaručuje soulad s aktuálními legislativními požadavky, především ochranou osobních údajů (GDPR), znamená větší bezpečnost a snižuje riziko úniku citlivých informací.