Prohlášení o ochraně soukromí

Ze zákona jsme povinni zveřejnit následující prohlášení o ochraně osobních údajů. Obsahuje informace o tom, kdo jsme, jaký typ dat ukládáme a za jakým účelem. Prohlášení o ochraně osobních údajů obsahuje také informace o přenosu dat a typu přenášených dat.

1. Předmět soukromí

Ochrana osobních údajů se týká osobních údajů. Osobní údaje jsou údaje týkající se osobního prostředí identifikované nebo identifikovatelné osoby. Příkladem je jméno, poštovní adresa, e-mailová adresa, ale také uživatelská data, například IP adresa počítače.

2. Cookies

Naše webové stránky používají soubory cookies. Soubor cookie je soubor obsahující identifikátor (řetězec písmen a čísel), který je webovým serverem odeslán webovému prohlížeči a webovým prohlížečem uložen. Tento identifikátor je poté odeslán zpět serveru vždy, když si prohlížeč od serveru vyžádá zobrazení stránky. Soubory cookies mohou být buď „trvalé“ nebo „relační“. Trvalé soubory cookies budou uloženy webovým prohlížečem a zůstávají v platnosti až do data jejich vypršení, pokud před datem vypršení nejsou smazány uživatelem. Relační soubory cookies naopak vyprší na konci relace uživatele po zavření webového prohlížeče. Soubory cookies běžně neobsahují žádné informace, které by uživatele jednoznačně identifikovaly, ale osobní údaje, které o vás ukládáme, mohou být s informacemi uloženými a získanými ze souborů cookies propojeny. Na našich webových stránkách používáme jak relační, tak trvalé soubory cookies.

Automaticky shromažďujeme, zpracováváme a používáme neosobní údaje, které nám předal váš prohlížeč (soubory cookie). Tyto informace obsahují:

- Typ a verze prohlížeče

- Operační systém

- URL odkazu (zdroj odkazu)

- IP adresa (název hostitele použitého počítače)

- Čas požadavku serveru

2.1 Rozlišujeme následující typy a funkce:

  • Dočasné soubory cookie (známé také jako relační soubory cookie): Tyto soubory cookie se odstraní při zavření prohlížeče.
  • Trvalé soubory cookie: Tyto soubory cookie zůstanou uloženy i po zavření prohlížeče. To nám například umožňuje rozpoznat naše statistiky, když znovu navštívíte náš web.
  • Soubory cookie první strany: Tyto soubory cookie nastavujeme sami.
  • Soubory cookie třetích stran: Soubory cookie, které jsou nastaveny třetími stranami za účelem zpřístupnění zvláštních služeb na našem webu (např. Sledování videí nebo přístup k online mapám).
  • Nezbytné soubory cookie: Tyto soubory cookie potřebujete z technických důvodů, například z bezpečnostních důvodů, abyste mohli surfovat na našem webu.
  • Přihlášení zákazníka: Tyto soubory cookie potřebujete k přihlášení do chráněné oblasti na našich webových stránkách a k používání online aplikací DAT.
  • Statistiky: Tyto soubory cookie potřebujeme k měření vašeho dosahu a analýze našeho webu - to nám umožní zjistit, který obsah je pro vás nejoblíbenější a nejzajímavější.
  • Pohodlí: Musíte souhlasit s těmito cookies, které jsou obvykle cookies třetích stran, abyste mohli bez omezení používat speciální služby na našem webu. Například pokud si chcete prohlédnout videa vložená na našem webu nebo online mapách.

2.2 Právní základ pro používání cookies

Pokud surfujete na našem webu poprvé, žádáme vás o souhlas s použitím cookies. O tom, které cookies přijímáte a zda toto nastavení následně rozšíříte, lze rozhodnout individuálně v poli cookie, které se otevře při první návštěvě našeho webu.

Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat. Například provedením vhodného nastavení prohlížeče deaktivujete cookies nebo deaktivací statistických cookies prostřednictvím odpovídající části tohoto prohlášení o ochraně dat.

Většina prohlížečů umožňuje odmítnout přijímání souborů cookies – například:

V Internet Exploreru můžete blokovat soubory cookies pomocí změny nastavení zpracování souborů cookies, které je k dispozici kliknutím na „Nástroje“, „Možnosti Internetu“, „Osobní údaje“, „Nastavení“ a poté „Upřesnit“, kde můžete zvolit, jak budou soubory cookie zpracovány.

Ve Firefoxu můžete blokovat všechny soubory cookies kliknutím na „Nástroje“, „Možnosti“, „Soukromí a zabezpečení“, pak v části „Rozšířená ochrana proti sledování“ vyberte možnost „Vlastní“ a zaškrtněte volbu „Cookies“.

V Chromu můžete blokovat všechny soubory cookies v nabídce „Nastavení“, „Ochrana soukromí a zabezpečení“ a pak pod nadpisem „Soubory cookie a jiná data webů“ vyberte „Blokovat všechny soubory cookie“.

Blokování všech souborů cookies bude mít negativní dopad na použitelnost mnoha webových stránek. Pokud soubory cookies zablokujete, nebudete na našich webových stránkách moci využít všechny funkce.

Soubory cookies již uložené ve vašem počítači můžete vymazat – například:

V Internet Exploreru musíte soubory cookies vymazat ručně (instrukce jak to provést naleznete zde: support.microsoft.com/kb/278835 ).

Ve Firefoxu můžete soubory cookies smazat kliknutím tlačítko „Knihovny stránek“, z nabídky zvolte „Historie“ a poté „Vymazat nedávnou historii“.

Zvolte, jak dlouhou historii chcete smazat:

U volby „Časové období mazání“ vyberte, kolik vaší historie má Firefox smazat (poslední hodinu, poslední dvě hodiny, poslední čtyři hodiny, dnešek, anebo všechno).

V Chromu můžete všechny soubory cookies smazat v nabídce „ „Nastavení“, „Ochrana soukromí a zabezpečení“ a „Vymazat údaje o prohlížení“ a před tím, než kliknete na „Vymazat údaje o prohlížení“, vyberete „Soubory cookie a jiná data webů“.

Vymazání souborů cookies bude mít negativní dopad na použitelnost mnoha webových stránek.

2.3 Rozsah analýzy / statistiky pokrytí

Využíváme náš web statisticky. Zaznamenáváme toky návštěvníků, často používaný obsah, vstupní a výstupní body na webu a délku pobytu na našich stránkách. To nám umožňuje určit, kde bychom měli provádět úpravy, abychom vám mohli i nadále poskytovat atraktivní webovou stránku, kde se můžete dostat do cíle s co nejmenším počtem kliknutí a kde pro vás najdete mnoho užitečných služeb. Bez ohledu na to, jaké zařízení používáte - naším cílem je, aby se všechny stránky zobrazovaly na všech zařízeních čitelným způsobem. Statistická analýza nám umožňuje lépe přizpůsobit obsah našich webových stránek vašim osobním zájmům.

V průběhu analýzy rozsahu jsou také ukládány IP adresy uživatelů, ale v anonymní podobě, přesněji: pseudonymizované.

2.4 Používané služby:

Matomo

Veškeré informace, které shromažďujeme o vašem chování při používání, se ukládají pouze na našich vlastních serverech a neodcházejí k třetím stranám. Shromažďovaná data používáme pouze pro účely sledování. Umístění serveru je Německo. Soubory cookie používané ke sledování vašich návštěv jsou uloženy po dobu maximálně 13 měsíců.

Vaše návštěvy našich stránek obvykle zaznamenáváme pomocí souboru cookie. Pokud s nahráváním cookies nesouhlasíte, uložíme vaši návštěvu nejprve pomocí tzv. „fingerprintingu“, který je uložen anonymně. Fingerprinting se skládá z anonymizované a pseudonymizované IP adresy v kombinaci s nastavením vašeho prohlížeče. Není možné, abychom vyvodili závěry o vaší identitě. Kromě toho se váš fingerprinting mění každých 24 hodin. Proto nemůžeme analyzovat vaše chování při surfování na našich stránkách v průběhu několika dnů. Podobně nemůžeme tímto způsobem vytvářet uživatelské profily.

Zrušte svůj souhlas se sledováním odhlášením sledování Matomo (pomocí cookie): Chcete být v budoucnu vyloučen ze sledování Matomo prostřednictvím cookies? Poté klikněte na níže uvedený odkaz a vaše návštěvy našich webových stránek již nebudou zaznamenány pomocí souborů cookie:

Deactivate Matomo-Tracking (with Cookie) [please remove the checkmark in the opening cookie box]

Google Analytics

Používáme Google Analytics jako analytický nástroj, webovou analytickou službu poskytovanou společností Google, Inc. (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA, dále jen „Google“).

Kromě informací uvedených v části 2 výše používá Google Analytics také tzv. „Soubory cookie“, které lze použít k rozpoznání prohlížeče, když znovu navštívíte web. Váš prohlížeč přenáší informace generované soubory cookie o vašem používání tohoto webu na server Google v USA, kde je uložen až 14 měsíců.

Evropská komise v současné době nerozhoduje o tom, zda USA obecně nabízejí odpovídající úroveň ochrany údajů.

Další informace naleznete zde: https://support.google.com/analytics/answer/7105316?hl=cs

Další informace o nakládání s uživatelskými údaji naleznete v Google Analytics v prohlášení o ochraně dat společnosti Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=cs

Shromažďování a přenos dat souvisejících s používáním webu (včetně vaší IP adresy) do Googlu a zpracováním těchto údajů společností Google můžete zabránit stažením a instalací pluginu prohlížeče, který je k dispozici na následujícím odkazu:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=cs

Případně můžete také zastavit sledování pomocí Google Analytics na našem webu a to kliknutím na tlačítko níže:

2.5 Další vložené služby a funkce

Používáme různé služby od jiných poskytovatelů nebo třetích stran. To vám například umožňuje otevírat vložená videa na našem webu nebo online mapy.

Pokaždé, když přistupujete k takovému vloženému obsahu, je nutné poskytnout vaši IP adresu této třetí straně. Toto je jediný způsob, jak přenést obsah přímo do vašeho prohlížeče. Vždy pečlivě zvažujeme, které služby třetích stran využíváme.

Před použitím těchto služeb je nutný váš souhlas. Buď přijetím cookies do tzv. cookies boxu, když poprvé vstoupíte na náš web, nebo individuálně, pokud si přejete použít službu (např. otevření videa).

Použité služby a poskytovatelé služeb:

 

2.6 Vaše aktuální nastavení cookies

Vaše aktuální nastavení souborů cookie pro tento web můžete zkontrolovat a případně změnit kliknutím na následující odkaz:

3. Požadovaný sběr, zpracování a použití osobních údajů

Používání webové stránky v zásadě nevyžaduje shromažďování, zpracování nebo použití žádných osobních údajů. V důsledku toho se nezabýváme takovým sběrem, zpracováním nebo používáním údajů.

Osobní údaje budeme shromažďovat, zpracovávat a používat, pouze pokud nám vaše osobní údaje poskytnete dobrovolně. To může být nezbytné například při přihlašování do zákaznického systému.

K uzavření smlouvy je nutné poskytnutí osobních údajů, které využíváte, pokud vstupujete do našeho zákaznického systému, jedná se o následující údaje:

- Příjmení a jméno

- Emailová adresa

- Telefonní číslo

4. Právo na informace

Kdykoli máte právo vyžádat si informace o uložených datech ve vztahu k vám, jejich původu a zdroji, příjemcům nebo kategoriím příjemců, do kterých jsou tato data přenesena, a také o účelech jejich uložení.

Chcete-li požádat o bezplatné informace o osobních údajích, které jsme v souvislosti s vámi uložili, pošlete e-mail na adresu info@dat-czech.cz

5. Odstranění a uzamčení

Osobní údaje zpracované pro naše vlastní účely odstraníme, jakmile tyto údaje již nebudou nutné ke splnění účelu, pro který byla data uložena. Pokud zákonné, nebo smluvní podmínky uchovávání zakazují vymazání těchto údajů, existuje-li důvod předpokládat, že vymazání údajů poškodí legitimní zájem dotyčné osoby nebo pokud by vymazání údajů vyžadovalo nepřiměřené úsilí z důvodu konkrétního způsobu, jakým údaje byly uloženy, namísto toho data uzamkneme.

Kromě toho můžete kdykoli požádat o uzamčení, opravu nebo vymazání údajů, které jsme o vás shromáždili. Data budou také vymazána, pokud svůj souhlas se shromažďováním, zpracováním a používáním osobních údajů v budoucnu zrušíte. Pokud k výběru dojde během aktuální obchodní transakce, budou data vymazána okamžitě po uzavření obchodní transakce.

6. Technická a provozní opatření

Budeme provádět technická a provozní opatření nezbytná k zajištění dodržování ustanovení o ochraně osobních údajů, pokud bude poměr vynaloženého úsilí a zamýšleného účelu ochrany soukromí přiměřený. U e-mailové komunikace nemůžeme zaručit bezpečný přenos dat. Doporučujeme proto zasílat důvěrné informace pouze poštovní službou.

7. Správce dat (ve smyslu zákonů o ochraně osobních údajů):

DAT CZECH & SLOVAK

Voctářova 2449/5, Libeň, 180 00 Praha 8

telefon: + 420 283 931 831

e-mail: info@dat-czech.cz

8. Zrušení souhlasu

Souhlas se shromažďováním, zpracováním nebo používáním vašich údajů můžete kdykoli odvolat. Vaše žádost musí být zaslána na:

DAT CZECH & SLOVAK

Voctářova 2449/5, Libeň, 180 00 Praha 8

telefon: + 420 283 931 831

e-mail: info@dat-czech.cz