Flexibilní správa souborů na jedné platformě

SilverDAT myClaim je odpovědí na výzvy ve Vašich procesech vyřizování pojistných událostí. Tento nástroj pro správu případu spojí všechny účastníky, kteří se podílejí na procesu vyřizování pojistné události:  od automobilek a servisů až po pojišťovny, vlastníka vozového parku a také znalecké organizace. Všichni tito účastníci mohou spolupracovat pomocí jediné digitální platformy.


Pro koho je SilverDAT myClaim?

SilverDAT myClaim nabízí možnost digitálního propojení jednotlivých stran do jednoho jediného případu. Každá strana má svoji vlastní roli se specifickými právy, povinnostmi a podobou případu. To vytváří síť, ve které tyto strany mohou být zapojeny pro lepší průběh práce:

  • Výrobce / Importéři
  • Pojišťovny
  • Autopůjčovny
  • Servisy
  • Záchranné služby
  • Znalecké organizace
  • Správci vozových parků
  • Leasingové společnosti
  • Dodavatelé náhradních dílů
  • Ostatní účastníci

Výhody


   Webová aplikace, není potřeba nic instalovat ani aktualizovat


   Low-code vývoj umožňuje rychlou úpravu procesů


   Integrace všech zúčastněných stran v procesu vyřizování případu, od opravny a pojišťovny až po znalce a výrobce/importéra.


   Pracovní procesy s pokročilou funkcionalitou a neomezenými možnostmi zpracování


   Vytvoření kalkulace opravy přímo v SilverDAT myClaim


   Rozsáhlé možnosti auditu


   Přiřazení práv v systému pro jednotlivé strany a uživatele


   Vestavěná podpora vícero jazyků a měn


   Zabudovaný flexibilní správce pravidel


 

Low-Code webová platforma

SilverDAT myClaim je low-code vývojová a komunikační platforma. To umožňuje digitalizovat procesy kolem vozidla v krátké době a s velkou flexibilitou. Platforma je tvořena různými modulárními prvky, které při společném použití umožňují jedinečné procesy.

Naši implementační konzultanti společně s našimi klienty modelují nejvhodnější procesy pro své potřeby a následně tyto procesy v krátké době na platformě implementují .

Například pro každého účastníka procesu vyřízení případu pojistné události, jsou řešeny jednotlivé postupy, přání a požadavky. Každý účastník má v systému svá vlastní práva, které se týkají pouze jejich role a oblasti v celém procesu. To může být dokonce nastaveno až do úrovně zaměstnanců uvnitř společnosti. Pro všechny společné procesy lze integrovat požadavky a přání všech zainteresovaných stran.

V rámci platformy SilverDAT myClaim lze výpočet poškození importovat z jakéhokoli systému výpočtu škody anebo použít sílu vlastního standardního plně integrovaného kalkulačního systému výpočtu SilverDAT. Dokumenty a obrázky jsou nahrány do spisu případu a jsou přístupné všem přiřazeným účastníkům.