Často kladené dotazy

Obecné

Podrobný návod naleznete zde.

Pro přihlášení je třeba znát přihlašovací údaje:
Zákaznické číslo (např. 3900001)
Uživatelské jméno (např. novakpetr)
Heslo (např. heslo1234)

Pokud neznáte Vaše zákaznické číslo, kontaktujte DAT zákaznickou podporu. Samotné přihlášení se provádí na hlavní stránce www.dat‑czech.cz pomocí tlačítka přihlásit (vpravo nahoře). Po kliknutí se zobrazí formulář pro zadání přihlašovacích údajů. Pokud se pomocí Vašich přihlašovacích údajů nelze přihlásit, máte dvě možnosti:
 Resetovat si heslo viz Ztratil jsem heslo (výše)
 Kontaktujte DAT zákaznickou podporu

Kontaktujte DAT zákaznickou podporu.

Technická podpora

Manuál pro program SilverDAT calculatePro naleznete po přihlášení do aplikace SilverDAT calculatePro v pravém horním rohu v záložce „Nápověda“ viz obrázek.

Návod v PDF naleznete zde a video návod můžete zhlédnout zde.

Jedná se o možnost zkalkulovat opravu v rozsahu přesahující standardní variantu výbav. Tato možnost nabývá významu především u manuálního výběru vozidla v části vyhledávací strom.

Optimalizace na skelet dává uživateli možnost spočítat opravu vozidla s výměnou skeletu, která může být někdy ekonomičtější. U některých značek a modelů vozidel se tento proces spustí automaticky při zvolení některých karosářských dílů. Proces lze upravit v části Data vztahující se ke spisu – Optimalizace na skelet skrýt, nastavit v Sazbách pro výpočet, nebo když se ve finální kalkulaci objeví část Druh kalkulace – k opravě / optimalizace na skelet, zvolit k opravě.

Díl se vyhledá kliknutím na grafické zobrazení dílu ve Výběru dílů nebo manuálně zapsáním čísla dílu do boxu s lupou „Vyhledat“ vpravo nahoře ve výběru dílů. Někdy je třeba zvolit detailnější „Rozšířené hledání“ přes Název, ČDZ nebo ČND.

Díl se smaže odkliknutím zatržítka v okně výběru dílu v části Výběr dílů, nebo při vícečetném mazání, přes ikonu Rozsah škody ve Výběru dílů (vlevo nahoře) označením všech požadovaných dílů zatrhnutím v boxech a kliknutím na tlačítko „Odstranit položku“ vpravo nahoře.

Z nabízených možností lakování ve Faktorech - Lakování, v Datech vztahujících se ke spisu, tj. Eurolak – Systém lakování podle výrobce – AZT, vyberte lakovací metodu sjednanou se smluvním partnerem (např. pojišťovnou).

AZT materiálový index umožňuje smluvním partnerům procentuálně zvyšovat/snižovat cenu materiálových nákladů. Materiálový bod (MB) v Eurolaku vyjadřuje jeho aktuální hodnotu podle zvoleného lakovacího materiálu v Cenové kategorii materiálu.

Důvodů může být více:

  • Program neobsahuje VINy dané značky/modelu – viz ikona „i“ u nápisu VIN ve Výběru vozidla, Všeobecné informace k VIN (PDF).
  • Server výrobce vozidla neobsahuje požadovaný VIN.
  • V nastavení programu je chyba – informujte prosím DAT zákaznickou podporu.
  • Přenos dat přes internet je v danou chvíli přerušen.

Ve finální kalkulaci v programu calculatePro se tisk provádí přes ikonu tiskárny vlevo dole.

Zadávají se ve Výběru dílů, přes ikonu „plus & tužka“ vlevo nahoře a v následném okně volbou ikony „klíč & kladívko“ na horním okraji okna „Přidávat a upravovat položky“.

Podrobný návod naleznete zde.

Záleží na kalkulačním systému, který zákazník používá:

  1. U standardního kalkulačního systému CalculatePro se zasílá výsledek emailem pomocí vygenerovaného PDF s výslednou kalkulací.
  2. V případě použití komunikační platformy myClaim je možno kalkulaci odeslat a to ihned online do systému pojišťovny. Přesný způsob odeslání závisí na nastavení propojení s danou pojišťovnou.

Pro bližší informace kontaktujte naši zákaznickou podporu.

Fakturace

V momentě, kdy uživatel klikne na odesílací/potvrzovací ikonu, je tento dotaz automaticky zpoplatněn. Pokud tedy kliknete na odesílací/potvrzovací ikonu znovu, dříve než dostanete odpověď (například pomalé internetové připojení), je tento dotaz zpoplatněn.

Kontaktujte DAT zákaznickou podporu.

Licence fakturujeme dle Vašeho paušálu. Rozlišujeme měsíční a roční paušál. Fakturace pak probíhá měsíčně (alikvótní částka) nebo na začátku kalendářního roku (celá částka).

Kontaktujte účetní oddělení (e-mail: brunclikova@dat-czech.cz, tel: + 420 283 931 831)