DAT slaví 90 let

Letos v únoru (28. 2.) oslavila společnost DAT devadesát let. Naše centrála připravila při příležitosti tohoto výročí několik faktů, o které bychom se s vámi rádi podělili. Nenechte si ujít historické fotografie na konci článku.

      

Společnost DAT:

 • byla založena na základě skutečné potřeby trhu. Ve 20. letech 19. století byl automobilový průmysl ve svých počátcích, ale již se potácel v krizi. Prodejci se předháněli ve slevách a vykupovali ojeté vozy na protiúčet za přemrštěné ceny. Tehdejší průmyslové asociace se pokusily průmysl zachránit založením nezávislého subjektu. Všechny zúčastněné strany se dohodly na univerzálně platných rámcových podmínkách, pravidlech a údajích pro účely analýzy trhu, a také, že by tato data měla být shromažďována neutrálním subjektem. A tak se zrodila společnost DAT.

   

 • je nestranným arbitrem. DAT je od svého počátku až dodnes nestrannou organizací, která je neutrálním prostředníkem mezi všemi zainteresovanými subjekty automobilového průmyslu. Zakládajícími partnery zůstaly až doposud: DA (Asociace německého automobilového průmyslu), VDIK (Asociace mezinárodních výrobců motorových vozidel) a ZDK (Německá federace pro automobilový obchod a opravy). Činnost DAT navíc sleduje poradní sbor spotřebitelských sdružení (včetně německých automobilových sdružení ADAC, ACE, AvD atd.). Tato struktura a rozmanitost zájmů zaručuje neutralitu a nestrannost.

   

 • přináší na trh pořádek.  Zainteresované strany v automobilovém průmyslu poskytují výrobní data (ceny nových automobilů, vlastnosti vybavení, ceny dílů, pracovní síly atd.) a informace o prodejcích (ceny ojetých automobilů atd.). Tato data jsou konsolidována, strukturována do standardizovaných formátů, obohacena o DAT odbornost a znovu zpřístupněna trhu. DAT „demokratizuje“ trh a poskytuje všem účastníkům trhu stejný přístup k informacím.

   

 • má pro tržní ekonomiku systémový význam. DAT svými daty propojuje automobilový, finanční, znalecký a pojišťovací trh nejen v Německu, ale zároveň ve 23 dalších zemí Evropy a Asie.

   

 • ví ještě víc. Každoroční obsáhlá studie založená na průzkumu 4 000 spotřebitelů pod názvem DAT Report byla poprvé vydána roku 1974 a od té doby je spolehlivým a neutrálním zdrojem informací o chování spotřebitelů při nákupu ojetých a nových aut.

   

 • není poháněna sobeckými motivy. DAT je vlastněna asociacemi německého automobilového průmyslu. Cílem je nabídnout řešení pro téměř každý obchodní model v oboru nebo pomáhat jiným společnostem zakládat vlastní. DAT nabízí své služby na celostátní úrovni za férové ceny.

   

 • hledí do budoucnosti. Kromě neutrality patří do naší filosofie také inovace. DAT neustále zdokonaluje své služby pomocí telematiky a umělé inteligence. Investuje do start-upů nebo vývoje nových technologií.

   

Jens Nietzschmann, generální ředitel DAT a mluvčí výkonné rady uvedl, že kvůli pandemickým opatřením nebylo možné oslavit výročí adekvátním způsobem. Bez ohledu na tuto skutečnost však věří, že i nadcházejících 90 let bude platit totéž, co platilo doposud: Dokonalost automobilového průmyslu začíná u nás.

 

 

Popis obrázku vpravo zleva doprava:

 

Datové centrum DAT bylo odpovědné za zpracování obrovského množství dat.  

DAT na veletrhu IAA.  

Vznik rozsáhlých výpočtových dokumentů DAT pro všechny značky a modely.

Školicí středisko používané pro pokročilý výcvik, např. pro znalce.

Jedním z nejdůležitějších úkolů DAT v minulosti (i nyní) bylo zveřejňování ceníků. Zahrnovaly všechny značky osobních vozidel, včetně cen, standardní a volitelné výbavy. Tato data, obsahující výpočty nákladů na opravy včetně sazeb práce, náhradních dílů, laků a údajů o službách v papírové podobě, byla v 80. letech nahrazena počítačovým programem SilverDAT - dnešním předním datovým a IT systémem pro automobilový průmysl. Data byla zpočátku na CD, poté na DVD. DAT Report byl poprvé zveřejněn v 70. letech.

Dnešní moderní podoba produktu SilverDAT je již mobilní a v cloudu.  SilverDAT významně rozšířil data, která poskytuje. Kromě odhadu zůstatkové hodnoty a cen ojetých vozidel zahrnuje produktová řada DAT také přístup k telematickým datům. Analýzu poškození lze zjednodušit díky umělé inteligenci. Nástroj SilverDAT také poskytuje digitální platformu, která při pojistné události propojí všechny účastníky, kteří se na jejím procesu podílejí. Díky více než 600 partnerům v oblasti poskytování rozhraní lze k datům DAT přistupovat také prostřednictvím jiných aplikací a systémů.

Jak šel čas s DAT logem.